Nickerie.Net, zondag 10 november 2013


Nickerie verdient beter!!

Een betoog van een Nickeriaan… (deel 1)

 

De ontwikkeling van het prachtige distrik tNickerie en haar vredelievende bevolking staat al jaren stil. Uiteenlopende regeringen zijn in de loop der jaren niet in geslaagd daar verandering in te brengen. Nu alle mogelijke politieke combinaties en hun “prominenten” van binnen en buiten Nickerie al aan de beurt zijn geweestis er geen hoop meer dat de situatie zal veranderen. Wat overigens in de loop der jaren opvalt is dat de “prominenten”van de verschillende partijen na een politiekeronde er persoonlijk wel vele malen beter van zijn gewordenterwijl het distrikt en haar bevolking berooid en vaak ook verdeeld zijn achtergelaten.

 

Tijd voor verandering…

Het moge dan ook duidelijk zijn dat de kans klein is dat de huidige politieke partijen en hun “prominenten” Nickerie en haar bevolking tot verdere ontwikkeling zullen brengen. Daarom moeten de Nickerianen het nu zelf gaan doen. Dat is geen moeilijke opgave aangezien Nickeriebeschikt over voldoende natuurlijke hulpbronnen en de Nickerianenintelligent, vredelievend, integer, sociaal en harde werkers zijn. Deze ingrediënten bieden voldoende basis om veel meer ontwikkeling in Nickerie tot stand te brengen dan nu het geval is.

 

Nickerie neemt het hef in eigen hand…

Gezien het huidige politiekelandschap van Suriname is het voor Nickerie het beste om de verkiezingen van 2015 met een eigen politieke partij in te gaan. Want met een partij van vijf zetels kan al genoeg invloed worden uitgeoefend op het beleid. Die partij zal de gehele Nickeriaanse gemeenschap moeten representeren en de leiding zal een goede afspiegeling moeten zijn van de lokale bevolkingsgroepen. De leiding van de partij zal uitsluitend uit integere jongeren onder de 40 jaar moeten bestaan, van onbesproken gedrag zijn en die geen actieve rol in een andere politieke partij hebben gehad. Er zijn genoeg ontwikkelde jongeren met capaciteiten in Nickeriedie aan dat profiel voldoen. De oudere generaties (ouders en grootoudersvan de jongeren) moeten de jongeren met raad en daad bijstaan zoals zij dat al dagelijks doen in familieverband. Elke Nickeriaan met goede bedoelingen voor Nickerie en haar kinderen zal deze partij steunen.

 

Integriteit in Nickerie…

Om de goede bedoelingen van de partij en de Nickerianen te benadrukken kan de partij Integriteit Partij Nickerie(IPN) worden genoemd. Daarmee wordt ondubbelzinnig het signaal afgegeven dat in Nickerie geen plaats meer is voor onethisch gedrag in welke vorm dan ook.

 

Dit artikel is een drieluik van dhr. Sieuw Mahadew RA. In de volgende twee delen zal hij zijn visie geven  op de inrichting, de doelstellingen en de speerpunten van de partij die hij voor ogen heeft.

Reacties van lezers zijn welkom op: sieuw66@hotmail.com

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /Ingezonden

09-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics