Nickerie.Net, dinsdag 12 november 2013


Coronie vestigt hoop op VHP

Vorige week zaterdag, op weg naar Paramaribo vanuit het district Nickerie, maakte een VHP delegatie onder leiding van voorzitter Santokhi een tussenstop in het kokosdistrict Coronie. Tijdens deze tussenstop heeft een groep vooraanstaande Coronianen te kennen gegeven dat er geen vooruitgang is te bespeuren in het kokosdistrict. Deze groep vooraanstaande Cororianen gaf aan, teleurgesteld zijn in de huidige regering want de regering is haar vele beloftes niet nagekomen. Ze zeiden letterlijk: “Voorie, we willen nu aansluiten bij de VHP en u ondersteunen bij het uitdragen van de ontwikkelingsvisie van de VHP. We willen deelgenoot zijn van de vele activiteiten welke dagelijks door de VHP worden georganiseerd. We hebben nu de hoop gevestigd op uw partij:   De Vooruitstrevende Hervormings- Partij( VHP)”.

De VHP voorzitter was blij dat de boodschap van de VHP het kokosdistrict Coronie niet onopgemerkt voorbij gaat. Voorts gaf de VHP voorman aan dat Coronie deel is van Suriname en dat er in dit district veel meer ontwikkeling moet komen. Hij wilde spoedig een bijeenkomst hebben met de Coroniaanse gemeenschap en de structuren van de VHP in dat district.

De groep vooraanstaande Coronianen wenste echter eerst een kennismakingsbezoek te brengen aan de Vooruitstrevende Hervormings- Partij met de ondersteuning van de reeds bestaande VHP structuren.  Het kennismakingsbezoek vond plaats op 10 november jongstleden met een delegatie van ruim 30 personen, merendeel bestaande uit jongeren.

Tijdens dit kennismakingsbezoek werd er middels presentaties meer informatie verstrekt over de VHP als politieke organisatie. HardeoRamadhin hield een uitgebreide presentatie omtrent de verkiezingsanalyses van het district Coronie van de afgelopen verkiezingen. Drs. ArunHardien heeft informatie verstrekt over de nieuwe versterkte District- en Ressortcoördinatieteam structuren welke in alle districten door de VHP worden ingesteld.

Voorzitter Santokhi gaf in zijn toespraak aan dat de VHP ready is om ook in Coronie een districtscoördinatieteam te installeren. In alle 3 ressorten zullen er voorts Ressort Coördinatie Teams worden ingesteld, bijgestaan door thematische en gespecialiseerde werkgroepen en commissies.

De mensen moeten zelf aangeven wie waarin zitting wil nemen. Er zal hard gewerkt moeten worden aan de verdere invulling en positionering van een VHP “Dreamteam Coronie”. Men moet proactief zijn om het doel te kunnen bereiken.

De VHP is volgens Santokhi altijd aanwezig is geweest in het kokosdistrict Coronie.  Vanaf nu zal de aanwezigheid van de partij meer dan ooit worden benadrukt middels het aanbieden van een gedegen ontwikkelingsvisie. De partij zal alternatief bieden voor het huidige regeringsbeleid welke gekenmerkt wordt door een gebrek aan visie en daadkracht

De VHP gaat in Coronie voor het maximale winst bij de komende verkiezingen. Volgens de VHP voorzitter moeten de DCT en RCT structuren zich bewust zijn van hun potentie om zetelwinst binnen te halen. De partij gaat in alle districten deelnemen aan de verkiezingen. Ook in de "niet traditionele VHP districten”  is de partij bezig invulling te geven aan de wensen van de mensen die zich bij de VHP willen aansluiten.

In navolging van de reeds ingestelde DCT en RCT structuren in  Wanica, Nickerie, Commewijne, Paramaribo, Saramacca en recentelijk nog in Marowijne, wordt volgens Santokhi nu concreet invulling gegeven aan de versterking van de partijstructuren in Coronie. Ook in de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini wordt intensief gewerkt om nog voor eind 2013 de versterkte VHP structuren te presenteren.

De groep vooraanstaande Coronianen  kreeg van voorzitter Santokhi als "huiswerk"mee, zich voor te bereiden op het overnemen van de regeerverantwoordelijkheid en te werken aan de verdere uitbreiding van de partijstructuren in het district.

Na de inspirerende toespraak van partijvoorzitter Santokhi waren de Coronianen laaiend enthousiast. Onder het  uiten van de slogan:   “Zelf sterk, samen sterker” werd de bijeenkomst afgesloten. Hierna was er een informeel samenzijn.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /Ingezonden

10-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics