Nickerie.Net, vrijdag 15 november 2013


Wiens belang dient minister Lackin?

Minister Lackin van Buitenlandse Zaken verraste vriend en vijand met zijn verklaring naar aanleiding van de aanhouding van Dino Bouterse. De strekking van zijn verklaring was, dat Suriname een vredelievend land is met een vredelievende bevolking en dat er daarom (quod erat demonstrandum) per definitie nooit terroristische activiteiten plaats kunnen vinden in Suriname.

De oppositie (NF) heeft inmiddels gehakt gemaakt van deze verklaring, vooral omdat de minister hierdoor de staat Suriname tot partij heeft gemaakt in een zaak van de burgers Dino Bouterse en Edmunt Muntslag versus de openbare aanklager in Amerika. Ook heeft de oppositie de minister gevraagd om opheldering, hoe het mogelijk was dat Dino Bouterse (volgens de aanklacht) met het grootste gemak Surinaamse paspoorten aanleverde aan vermeende criminelen.

Wat betreft het aspect terrorisme, moeten we onderscheid maken tussen landen die het terrorisme actief sponsoren (zoals Iran of Syrië) en landen waar terroristische bewegingen zich vestigen en eventueel aanslagen kunnen plegen. Wat betreft de laatste categorie, kunnen we stellen dat ieder land op aarde bedreigd wordt, ondanks de goede bedoelingen van de regering of de vredelievende instelling van het volk. Vandaar ook de onzinnigheid van de stellingen van Lackin.

Wat opvalt bij bestudering van het verslag van de hoorzittingen die het Amerikaanse Congres hield in 2011 over de aanwezigheid van Hezbollah in Zuid-Amerika, is dat de Amerikanen Venezuela zien als de grote stimulator achter de groei en versterking van de aanwezigheid van Iran en Hezbollah in Zuid-Amerika. Maar, verschillende experts hebben ook verklaard, dat zij op de lange termijn een grotere dreiging zien vanuit Brazilië dan vanuit Venezuela. Dit heeft te maken met de geografische en sociale omstandigheden in Brazilië (niet met de vredelievendheid van het volk).

Hoewel de Amerikaanse deskundigen het eens zijn over recente capaciteitsopbouw van Iran en Hezbollah in Zuid-Amerika, zijn ze het niet eens over de vraag of en wanneer dit daadwerkelijk tot aanslagen kan leiden. Sommige deskundigen zijn van mening dat dit vroeg of laat sowieso zal gebeuren. Anderen denken dat dit afhangt van ontwikkelingen in de internationale politiek. Zo zou een internationale crisis over de status van de Falkland/Malvinas eilanden, of het uitbreken van een gewapend conflict tussen Israël en Iran, de bekende lont in het kruitvat kunnen ontsteken.

Ik kan mij indenken dat in het licht van al deze internationale bedreigingen, het nationale belang van Suriname het meest gediend is bij een buitenlandse politiek van strikte neutraliteit. Ik ben zelf geen Surinamer, maar als ik Surinamer was, dan zou ik mij sterk afvragen of deze minister het nationale belang dient, of dat hij meer belang hecht aan zijn persoonlijke aspiratie om Suriname in nauwe samenwerking met Venezuela een leidende rol te laten spelen op het continent.

Jan Gajentaan

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /GFC

15-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics