Nickerie.Net, zaterdag 16 november 2013


Rijstsector wordt gestructureerd

Een rapport voor de verdere structurering van de rijstsector in Suriname is vrijdag door Proplan Consultancy N.V. aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Hiermee is een afspraak nagekomen die op een bijeenkomst op 2 november in de vergaderruimte van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (Adron) is gemaakt.

8423c05cdc903624bdb876a3b4dc845c.jpgEen delegatie van Proplan Consultancy N.V. heeft een rapport aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. (Foto: LVV)

De afspraak is gemaakt door belanghebbenden uit de sector, zoals het ministerie van LVV, de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), de Vereniging van Padie Producenten (VPP), de Vereniging van Rijst Exporteurs (VRE), Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP) en Adron. Proplan Consultancy N.V. was belast met het aansturen van de discussie met de stakeholders.

Als voorloper van een mogelijk productschap, zou er eerst een stichting moeten worden opgericht voor de structuuropbouw. Met deze afspraak stemden alle stakeholders in. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het statuut van de op te richten stichting. De stichting wordt volgende maand opgericht. Het productschap zal de instantie zijn die belast is met onderzoek, marketing en besluitvorming aangaande de rijstsector en het produceren van zaaizaad, zegt de voorlichting van LVV.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / NSS

16-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics