Nickerie.Net, zaterdag 16 november 2013


Santokhi en de arrestatie van Dino Bouterse

Het is afschuwelijk en absurd dat enkele mensen met immoreel gedrag, de voorzitter van de VHP, de heer Santokhi, ervan beschuldigen dat hij de hand heeft gehad in de arrestatie van Dino Bouterse en Quincy Muntslag. Alvorens anderen valselijk te beschuldigen is het beter dat men wacht tot het onderzoek is afgerond. Er zijn personen die zich schaamteloos aan immorele wegen overgeven, schijnen dit ongestraft te kunnen doen, omdat deze lui beschermd worden door “Hogerhand”. Er is grote angst bij de samenleving om deze mensen aan te spreken op hun immorele gedrag. De bedoeling van deze aantijgingen is om VHP voorzitter Santokhi in diskrediet te brengen, op deze manier denkt men de voorzitter van  de VHP kapot te kunnen  maken, maar hij is een “kakantrie” en laat zich niet storen en ringeloren door en paar handlangers van criminelen hier te lande, dat heeft hij al eerder bewezen.

Op de website van Starnieuws onder de kop “Onderzoek zaak Dino/Muntslag noodzakelijk” heeft de heer Santokhi, duidelijk gezegd de aantijgingen aan zijn adres “grappenmakerij” is. Deze beschuldiging is meer dan een grappenmakerij, dit is een vorm van intimidatie. Wat de voorzitter van de VHP heeft gevraagd, is dat de PG een onderzoek instelt in deze zaak.

Ik luisterde afgelopen dinsdag naar het praatprogramma “Bakana Tori” van Cliff Limburg.Voor mij is Bakana Tori,  “Bakabana tori” want op deze staatsradio wordt meer roddels verteld dan wat anders. Tijdens dit programma mogen mensen inbellen en hun zegje doen. Zogenaamd krijgt Limbo ook sms’jes van personen, die sms’jes fabriceert hij zelf.

We weten ook dat een aantal bellers wordt geïnstrueerd om hun gal te spuwen richting oppositie waarbij men niet schroomt  oppositieleden te beledigen. Men schroomt ook niet om de gevoelige etnische  snaar te bespelen en daarbij mensen te intimideren, valselijk te beschuldigen en te schofferen.

Iemand belde afgelopen dinsdag met Bakana Tori en zei keihard dat de voorzitter van de VHP naar India moet verhuizen want daar hoort hij thuis. En dan deed Limbo er een schepje bovenop door te zeggen dat het opvallend is dat de voorzitter vanmorgen naar Miami is vertrokken en dat niemand weet wat hij daar is gaan doen.

Andre Misikaba zat ook in het vliegtuig waarin Santokhi zat, dus u weet van wie Limbo die informatie heeft gekregen, en Limbo zegt niet wat Misikaba in Amerika is gaan doen. Moet VHP voorzitter Santokhiaan Limbo verantwoording afleggen wat hij daar is gaan doen? Zijn Limbo en zijn mensen soms bang voor de VHP voorzitter? 

Aan welke autoriteit ontleent Limbo, het gezag om te bepalen dat de voorzitter van de VHP verantwoording moet afleggen. De opmerking van Limbo is absurd.Ik heb sterk het vermoeden dat de VHP voorzitter permanent in de gaten wordt gehouden door zijn tegenstanders. 

Arrestatie Dino Bouterse.

De eerste vraag die bij mij rijst is: Waarom heeft Dino Bouterse laten uitlokken door de “terroristen” als hij niet de intentie had om medewerking te verlenen voor terroristische activiteiten. Deze vraag moeten de deskundigen zien te beantwoorden.

Sommige mensen denken dat openbare aanklager Preet Bahara, zomaar op een blauwe maandag is opgestaan en Dino Bouterse heeft laten arresteren. Voorafgaand aan de arrestatie van Dino heeft de openbare aanklager kennelijk genoeg informatie verzameld en pas toen is men overgegaan tot de aanhouding van Dino Bouterse.

Preet Bhahara staat bekend als een meedogenloze openbare aanklager als het gaat om terrorisme. Terrorisme geniet bij deze openbaar aanklager zelfs topprioriteit. Hij heeft een zeer hoge reputatie. Zijn eer, zijn reputatie, zijn imago gaat hij absoluut niet te grabbel gooien. Time Magazine noemde Preet Bharara een van “de 100 meest invloedrijke personen in de wereld”.

Door de krant India Abroad, gevestigd in New York, werd hij in 2011 uitgeroepen tot “Persoon van het Jaar”.Preet Bharara heeft ook op de cover van het gezaghebbende Time Magazine gestaan, met als opschrift  “This Man is Busting Wall Street”, voor de vervolging van handel met voorkennis en andere financiële fraude op Wall Street.

Op 11 november las ik op een lokaal website een Column van Sandew Hira onder de kop: “Preet Bhahara”. De heer Sandew Hira zegt in zijn column dat wie de verschillende Engelstalige websites van Hezbollah leest en de beweging bestudeert zal zien dat haar beleid helemaal niet is om terroristische aanvallen uit te voeren in de Verenigde Staten. Heeft Sandew Hira enig idee wat het beleid is van de Hezbollah anno 2013?

Inderdaad is de Hezbollah als een bevrijdingsleger opgericht maar door de jaren heen heeft de Hezbolla zich ontpopt als eenterroristische groep. Als men de Hezbollah bekijkt vanuit de bril van de Hezbollah dan is zij een bevrijdingsleger, maar als je Hezbollah bekijkt vanuit de bril van Westerse landen en enkele Arabische landen dan is de Hezbollah een terroristische organisatie.

Leest u op de websites over de Hezbollah:

http://www.canadafreepress.com/index.php/article/37913

http://www.panoramas.pitt.edu/content/hezbollah-latin-america,

De heer Sandew Hira zegt voorts in zijn column dat de aanklacht een komische thriller is over hebzucht, naïviteit en bedrog. In mijn optiek is de aanklacht geen komische thriller maareen vrij ernstige aanklacht. Waarom is  Dino Bouterse ingegaan op het bod van de “terroristen”?

Sommige deskundigen en pseudo deskundigen zeggen dat de openbare aanklager geen poot heeft om te staan in deze vrij ernstige zaak.  Deze mensen zeggen dat het een uitlokking is geweest. We moeten niet vergeten dat het rechtssysteem van de VS en Suriname verschillen. Zijn wij het geval van E.Boereveen vergeten?

Het is bijna een identiek geval, toen was er ook sprake van uitlokking.  Klaarblijkelijk heeft openbare aanklager Preet Bahara een sterke case, want de verdediging van Dino heeft maar liefst 3 maanden uitstel gevraagd om de zaak goed te kunnen bestuderen. Als Dino Bouterse onschuldig is, zal hij worden vrijgesproken. 

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /Ingezonden/ FOS Network

16-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics