Nickerie.Net, woensdag 20 november 2013


Aantal Surineds zwelt aan tot 348.000

Het aantal personen van Surinaamse afkomst dat in Nederland woonachtig is, is aangezwollen tot 347.600. Dit blijkt uit uitgekomen geactualiseerde statistieken van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds de immigratiegolf uit 1975, toen het aantal burgers van Surinaamse orgine in dat jaar op 79.200 uitkwam, heeft er een forse bevolkingsaanwas plaatsgevonden. In 2000 woonden nog 302.500 personen van Surinaamse afkomst in Nederland, terwijl dat in 2010 342.300, in 2011 344.700 en in 2012 346.800 waren.

Er is overigens een lichte afname te merken in het aantal personen uit Suriname dat er voor kiest om zich in Nederland te vestigen. In 1975 kozen 38.000 Surinaamse burgers Nederland als nieuw verblijf, in 2000 3600, in zowel 2010 als in 2011 ruim 2100 personen en in 2012 1900. Er is daarentegen een toename te bespeuren in de omgekeerde migratie naar het land van herkomst. In 2010 emigreerden 1200 personen naar Suriname, in 2011 1400 personen en in 2012 1600 personen.

De Hindostanen (151.000) die de grootste bevolkingsgroep onder de Surineds zijn, kiezen voornamelijk Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Almere als domicilie. De Creolen (132 .000) hebben Almere, Amsterdam en Rotterdam als verblijfplaats en ook de Javanen (22.000) voelen zich aangetrokken tot grote steden als Almere, Den Haag en Rotterdam. Opvallend is tevens het relatief grote aantal Surinamers met een Chinese achtergrond (11.000) en het relatief kleine aantal Marrons (11.000) dat woonachtig is in het voormalige moederland.

Deze bevolkingsstatistieken staan in schril contrast met de laatste censusresultaten van het Surinaamse Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), waarbij gerapporteerd wordt dat ons land 3758 Chinezen en bijkans 118.00 Marrons telt. Uit de novemberstatistieken van het CBS blijkt overigens dat als de vier grootste ‘Surined’ steden kunnen worden beschouwd Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De Surineds maken voor 2% deel uit van de gehele Utrechtse bevolking. De 347.600 Nederlanders van Surinaamse origine zijn in totaal goed voor 2% van de gehele populatie van Nederland.

Het overgrote deel van de Surinamers in Nederland is in Suriname geboren en wordt gerekend tot eerste generatie allochtonen. Onder alle Surinaamse bevolkingsgroepen ligt het percentage personen van de eerste generatie hoger dan 50. Surineds van de tweede generatie, die één in Nederland geboren ouder hebben maken voor minder dan 20% van de Surineds uit en Surineds van de tweede generatie, van wie beide ouders buiten Nederland geboren zijn, maken voor ruim 30% van de Surineds uit.   

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /De West

19-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics