Nickerie.Net, zondag 24 november 2013


Open brief over afkeurend gedrag van Nickeriaans DNA-lid R. Doekhie

Meneer Doekhie is een vertegenwoordiger van het volk, een voorbeeldfiguur, een vader en een burger van Nickerie. Maar hij maakt Nickerie belachelijk! Het woord volksvertegenwoordiger heeft hij ‘’vies’’ gemaakt! Hij is totaal vergeten wat zijn grenzen zijn als volksvertegenwoordiger en als een goede burger!

Een paar van de afkeurende acties van meneer Doekhie:

I. Schending van een van de belangrijkste rechten van de mens; recht op privacy!

Art. 12 – De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – recht op privacy:

“ Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet ”

http://nl.humanrights.com/wh.../videos/right-to-privacy.html

Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. De Van Dale omschrijft privacy als de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven. Daarbij komt tegenwoordig: • Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt. • De wens onbespied en onbewaakt te leven.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de fundamentele en internationale overeenkomst over wat mensenrechten zijn, en moet daarom in de hele wereld bekend en toegepast worden. Suriname is ook onderworpen aan deze verklaring. En elke burger, zelfs de president dient zich te houden aan deze Verklaring!

Meneer Doekhie heeft totaal geen respect voor de privacy van een mens. In de hoedanigheid van een overheidsfunctionaris, een volksvertegenwoordiger, is hij steeds bezig persoonlijke informatie van de burgers openbaar te maken. Dit zonder enige reden van algemeen belang! En zeker zonder toestemming of wettelijke bevoegdheid! Maar niemand doet iets eraan! Staat meneer Doekhie boven de Internationale Rechten van de Mens? Staat hij boven alle waarden en normen van Suriname? Mag hij doen en zeggen wat hij wilt zonder grenzen?

II. Het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam!

Het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam door verspreiding van een bepaalde feit is een misdrijf: SMAAD. Een ware bewering kan ook smaad zijn. De enige rechtvaardiging hiervoor kan zijn het algemeen belang > Dan vraag ik aan de heer Doekhie: Wat is het algemeen belang van het aantasten van iemands eer of geode naam? Ben je bezig criminelen te bespreken? Zo ja, ga naar de politie! Zelfs criminelen hebben rechten! Ben jij als volksvertegenwoordiger gekozen om elke burger te beoordelen, veroordelen en om het openbaar maken van alle handelingen van de burgers?

Meneer doekhie gebruikt ook vaak een parodie tijdens zijn uitspraken: Een parodie is het humoristisch belachelijk maken van een ander persoon. Maar wanneer de parodie niet duidelijk als grap herkenbaar is, maar bijvoorbeeld serieus probeert iemand anders -en beledigend- neer te zetten, kan er sprake zijn van een onrechtmatige parodie, smaad! Maar ook deze vorm van smaad wordt geaccepteert door de burgers!

WAAROM is iedereen bang voor deze man? Heeft hij abnormale krachten? Staat hij boven de WET?

Hierbij doe ik een beroep op:

- De voorzitter van de DNA;

- De leden van de DNA;

- De jeugdparlementariers;

- De districtiscommissaris van Nickerie;

- De bestuur van de NDP;

- De journalisten en juristen; en

- Alle burgers van Nickerie.

Mensen, doe wat aan de afkeurende acties van de heer Doekhie!!!!!!

Het doel heiligt hier niet de middelen!!!! Elk doel kon en kan worden bereikt door te handelen met inachtneming van de waarden en normen van de maatschappij, de rechten van de mens, de wet en regelgeving en ethiek!

Laat je stem horen!! Nickerie is een district met waarden en normen, waar er respect is voor de rechten van de mens, waar de wet en regelgeving wordt gehandhaafd en waar ethiek wordt gerespecteerd!

OOK MENEER Doekhie DIENT ZICH HIERAAN TE HOUDEN!

Met vriendelijke groet, Een bezorgde Nickeriaan

PS: mensen ga niet klagen voor de spelling en grammatical! > Het gaat om de boodschap en het belang van de Nickeriaanse gemeenschap!!!!

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /Ingezonden

23-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics