Nickerie.Net, maandag 09 december 2013


Meer dan 200 aspirant-agrarische ondernemers landelijk getraind

Vanaf september 2012 zijn er meer dan 200 personen getraind in het opstarten en of beter beheren van hun agrarische onderneming. Dit in het kader van de training Agro ondernemerschap die door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij(LVV) is opgezet en reeds in alle 10 districten is gedraaid. Nickerie heeft de primeur gehad om deze training twee keer te mogen krijgen.

Gedurende een periode van 13 weken zijn in het district waar deze training ook begon, 26 personen getraind. Aan deze training heeft ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken geparticipeerd door trainers te leveren, meldt LVV regio West in een persbericht.

De cursisten zijn getraind in ondernemerskwaliteiten, marketingproductie en finance, waaronder ook kostprijs berekening. Verder hebben de cursisten ook onderricht gehad in organisatie en management.

Zowel Paimoen Wongsowikromo, LVV- coördinator regio Oost, als Guido van der Kooye, LVV- coördinator regio West hebben bij de certificaatuitreiking vrijdagavond in de MCP vergaderzaal het belang van scholing en kennis bij het ondernemen benadrukt. Met geschoolde ondernemers wordt volgens van der Kooye de hele landbouwsector opgetrokken. Ook diversificatie is nu een optie voor de cursisten hield hij de groep voor.

Nu reeds is bekend dat er in 2014 nog een training Agro ondernemerschap in het district zal worden gedraaid .Volgens Wongsowikromo zal het curriculum van deze training worden aangepast. “Ga nu het veld in en zet de opgedane kennis om in de praktijk”, was de boodschap aan de geslaagden.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /GFC

08-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics