Nickerie.Net, maandag 09 december 2013


Schandalen regering Bouterse stapelen zich op - vrij spel corruptelingen

De regering Bouterse komt steeds meer in opspraak. Het ene na het andere schandaal wordt onthuld. Er zijn thans voldoende mensen die het niet langer kunnen aanzien dat er op grote en grove schaal wordt gestolen. Bepaalde mensen die over documenten beschik ken waaruit de corruptie en het nepotisme duidelijk naar voren komt, laten die ‘’lekken’’. Weer anderen die zich zwaar benadeeld voelen door corrupte handelaren en hun vriendjes binnen de regering klappen uit de school. `Klokkenluiders’ zou je deze lieden kunnen noemen. En dan hebben we de sociale media waar ook het één en ander naar voren wordt gebracht. Vaak genoeg worden heel gevoelige zaken uit de doeken gedaan, waar de gewone media zich niet aan zouden willen branden. We leven niet meer in de jaren tachtig van de vorige eeuw, waar we het van de mofo koranti moesten hebben en van uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep in de vroege ochtend en in de vooravond. Zaken komen thans glashard naar voren en ze betekenen de ene na de andere bere kofu voor de regering.

Uit alles blijkt dat vriendjes worden bevoordeeld en dat er bij projecten en het aanschaffen van allerhande goederen grof wordt gerommeld. Het moet voor een ieder heel duidelijk zijn dat er bij de aankoop van bepantserde voertuigen voor de president en zijn en tourage aan zware overfacturering is gedaan. Voor de genen die niet weten wat overfacturering is moet er enige uitleg volgen. Wanneer een handelaar goederen wenst te bestellen maakt hij contact met een leverancier in het buitenland en vraagt bijvoorbeeld een CIF prijsopgave aan. Dat wil zeggen een factuur waarin zijn opgenomen de prijs van het goed, de verzekering en de vracht tot in de haven van Paramaribo. Dat is de normale wijze van bestellen en importeren. Wanneer er echter fromu handelingen worden gepleegd door de importeur dan vraagt hij aan de leverancier het te importeren spul tweemaal duurder op te geven. De prijs wordt dan verdubbeld en het verschil moet de leverancier op een buitenlandse rekening van de malafide importeur storten. Dat heet dan overfacturering. Er moet dus duidelijk wat aan de strijkstok voor de corruptelingen binnen een overheid of daarbuiten blijven hangen. Wanneer een overheid zich schuldig gaat maken aan dergelijke praktij ken dan ontstaat er een heel groot probleem, omdat de gelden die besteed worden voor een aankoop met over facturering komen uit de boezem van de staatskas. Het gaat dus om stelen uit het volksvermogen ten bate van corruptelingen binnen een regering. Er worden dan allerlei vrienden met vrijwel onbekende NV’s in stelling gebracht om aan deze fromu’s mee te doen. De vriendjes uit deze NV’s krijgen dan ook hun deel na de overmaking. Men wordt dan slapend rijk ten nadele van het volksvermogen, of anders gezegd onze belastingcenten.

Thans bestaat het vermoeden dat die bepantserde wagens ten behoeve van het Kabinet van de President op dezelfde fromu wij ze zijn besteld. Waarom die wagens niet gewoon via de hier gevestigde dealer zijn besteld, weet Joost. Het gaat om voertuigen van het merk Cadillac een merk van General Motors en deze Amerikaanse fabriek heeft wel degelijk een vertegenwoordiger hier. Vermoedelijk is deze leverancier niet gevraagd, want die zou dan ook in opspraak komen . Men heeft, naar wij vermoeden, dus opzettelijk niet voor de lokale vertegenwoordiger van General Motors gekozen. Men had iemand nodig die bereid was te `frommelen’. Het is daarom goed dat de procureurgeneraal in stelling wordt gebracht om de zaak tot de bodem uit te zoeken. Of hij in zijn onderzoek ongehinderd zal kun nen werken is nog maar een grote vraag.

Na de onthullingen over de peperdure auto’s voor het staatshoofd en zijn entourage volgde de ze week het brandweerschandaal, waarbij een handelaar de klokkenluider was. De zaak heeft een heel vervelend luchtje en alles wijst er op dat er op flexibele wijze is gerotzooid met de aankoop van materiaal voor de brandweer. Onze Pipo kan in de Assemblee wel een fromu uitleg komen geven, maar wie gelooft deze man nog? Ook hier zou de PG ingeschakeld moeten worden. Het gaat namelijk om veel geld dat extra betaald moet worden voor spullen die eigenlijk veel goedkoper ge leverd kunnen worden. Ook hier is de strijkstok te voor schijn gehaald ten nadele van onze belastingpenningen.

Wij hebben het al zo vaak gezegd: er zitten in de ze regering veel te veel mensen die niet zijn komen zitten om voor land en volk te arbeiden, maar om grat’ hari te stelen. En dat doet men dan ook naar hartelust. Dan kan je in de Assemblee wel komen stellen dat geen enkele minister die afgezet is, heeft gestolen. Dat kan je echter pas stellen als het Openbaar Ministerie een diepgaand onderzoek heeft ingesteld naar de handel en wandel van elke bewindsman of bewindsvrouwe. De CLAD zou er eventueel aan te pas moeten komen. Is er niet gestolen op ROGB of op OW?

Er zijn wel duidelijk vermoedens dat daar handelingen zijn gepleegd die op zijn zachtst gezegd bedenkelijk zijn. Je kan dan onmogelijk stellen dat men niet heeft gestolen. Waarom komt Brammetje niet vertellen in DNA waar die 300 miljoen SRD aan besteed is? Zolang er rook is, is er vuur. Gewoon de PG en de CLAD vragen te onderzoeken en als deze navorsingen ongestoord hebben plaatsgevonden dan pas kan men zeggen dat het allemaal corruptievrij is toe gegaan.

Tot op dit moment hebben we met het één na het andere schandaal te maken gehad en dat valt hele maal niet goed te praten. Het blazoen van de regering Bouterse ziet er thans al vreselijk besmeurd uit en er zijn nog slechts weinigen, die de verhaaltjes van deze regering nog geloven. Tot slot wil de gemeenschap toch weten waarom er nog geen minister van Financiën is die kan komen uitleggen hoe het met de financiën van de Staat gesteld is. Bij de behandeling van een begroting is het toch belachelijk dat wij het met een surrogaat bewindsman op Financiën moeten doen. Een persoon die zeker het klappen van de zweep op dit ministerie niet weet of begrijpt. Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht.

Jesaja 5:20

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

08-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics