Nickerie.Net, donderdag 12 december 2013


Gita-Jayanti - achtergrond en betekenis

Vandaag op 12 december viert de wereld Gita Jayanti. Gita- Jayanti verwijst naar de herdenking van de heuglijke dag waarop de Bhagavad-gita werd uitgesproken door Heer Shri Krishna tot Zijn dierbare vriend en toegewijde Arjuna. De Bhagavad-gita werd uitgesproken door Heer Shri Krishna vlak voor de aanvang van de Mahabharata oorlog , ongeveer 5000 jaar geleden op het slagveld van Kuruksetra (ongeveer 15 kilometer ten Noorden van New Delhi in India). De exacte lokatie is Jyotisar, een plaatsje die ongeveer 7,5 kilometer verwijderd is van Kuruksetra. De locatie wordt heden gekenmerkt door de aanwezigheid van een marmeren strijdwagen onder een banyan boom. In de strijdwagen hebben Heer Sri Krishna en Arjuna plaats. Van de genoemde banyan boom wordt beweerd dat het meer dan 5.000 jaar oud is en daardoor de oudste getuige van Heer Krishna’s onvergankelijke conversatie met Arjuna.

http://www.mayapur.com/wp-content/uploads/2012/12/gitalogo.jpgDe Bhagavad-gita (‘Het Lied van God’) is niet alleen één van de grootste spirituele en filosofische klassiekers , maar ook de essentie van de vedische wijsheid van India over het spirituele wezen van de mens, zijn gebondenheid in de cyclus van geboorte en dood en uiteindelijk zijn relatie met God. In deze dialoog van 700 verzen onderwijst Heer Sri Krishna , de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods , die kennis aan Arjuna, Zijn vriend en toegewijde. Hoewel hun gesprek plaatsvond in een ander tijdperk en te midden van vijandige legers op het slagveld van Kuruksetra, richt Sri Krishna Zijn boodschap tot alle tijden en mensen. Niet alleen heeft de Gita het religieus leven van Hindoes eeuwenlang bepaald, maar heeft de Gita vanwege de enorme invloed van religie in de Vedische cultuur, India’s sociale, ethische, culturele en zelfs politieke realiteit gevormd voor duizenden jaren.

Invloed

De invloed van de Bhagavad-gita is universeel en alhoewel wijdverspreid gepubliceerd en gelezen op zichzelf is de Bhagavad-gita oorspronkelijk verschenen als onderdeel van de Mahabharata (een historiche epos) waarin de Bhagavad-gita hoofdstuk 25 tot 42 beslaat en wel in de Bhisma Parva.

De Bhagavad-gita komt tot ons in de vorm van een dialoog tussen Heer Sri Krishna en de strijder Arjuna op het slagveld. In 18 hoofdstukken worden in de Gita 5 onderwerpen bediscussieerd: De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de levende wezens, de tijd, de geaardheden van de natuur en karma. Tot slot wordt aangegeven dat het uiteindelijk doel van het leven is het zich overgeven aan Heer Sri Krishna door het beoefenen van liefdevolle toegewijde dienst. Op deze wijze overstijgt de relevantie en universaliteit van Heer Sri Krishna’s onderricht de historische settings van Arjuna’s strijdveld dilemma.

De geschiedenis van de Gita wordt besproken in de Gita zelf, in hoofdstuk 4 vers 1: “De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer Sri Krishna, zei: Ik onderwees deze onvergankelijke wetenschap van yoga aan de zonnegod Vivasvan en Vivasvan onderwees haar aan Manu, de vader van de mensheid, die haar op zijn beurt aan Iksvaku onderwees.”

Kennis transcendentaal

Als we deze historische lijn volgen dan kan de ruwe schatting gemaakt worden dat de Gita tenminste 120.400.000 jaar geleden werd uitgesproken en in de menselijke samenleving al zo’n 2 miljoen jaar bestaat. Zo’n 5.000 jaar geleden werd de Gita opnieuw en ditmaal tot Arjuna uitgesproken door Heer Sri Krishna zelf. Doordat de Bhagavad-gita door Heer Sri Krishna zelf werd uitgesproken is deze kennis transcendentaal en dient aanvaard te worden zonder wereldse interpretatie. De Bhagavad-gita moet aanvaard worden zoals ze is, in de opeenvolging van discipelen met Heer Krishna als de oorsprong. De positie van Heer Krishna wordt in de Gita als volgt duidelijk gemaakt in hoofdstuk 10 vers 8: “ Ik ben de oorsprong van alle spirituele en materiële werelden. Alles komt voort uit Mij. De wijzen die hiervan volkomen doordrongen zijn bewijzen Me devotionele dienst en vereren Me met heel hun hart.”

Ook geeft de Gita aan dat Krishna’s woonplaats de spirituele wereld is vanwaar Hij van tijd tot tijd neerdaalt om religieuze principes te herstellen. In hoofdstuk 4 vers 7 en 8 wordt het volgende aangegeven: “Telkens wanneer de beoefening van religie ergens in verval raakt en goddeloosheid de overhand neemt, o afstammeling van Bharata, op dat moment daal Ik Zelf neer. Om de toegewijden te bevrijden en kwaadaardige personen te verdelgen en ook om religieuze principes te herstellen verschijn Ik Zelf tijdperk na tijdperk.”

Zoals in de Mahabharata aangegeven verscheen Heer Sri Krishna op de aarde in Zijn eigen spirituele gedaante vlak voor de aanvang van het Kali –tijdperk om het militaire juk dat gecreëerd was door ongelovige en politiek over ambitieuze koningen , te verlichten. Door Zijn genade kwamen alle demonische krachten tezamen op het slagveld van Kuruksetra en werden weggevaagd door de kolossale en vernietigende strijd. Nadat Hij de Pandava’s (religieuze regeerders) had geďnstalleerd, keerde Heer Krishna terug naar Zijn eeuwige spirituele woonplaats, Golokavrndavana.

Lovend

Over de Bhagavad Gita hebben vele grote zielen en geleerden zich lovend uitgelaten. Mahatma Gandhi : ‘wanneer twijfels me achtervolgen , wanneer teleurstellingen me in het gezicht staren en ik geen enkele hoop zie, dan wend ik me tot de Bhagavad-gita en vind ik een vers dat me troost biedt; te midden van de meest tragische omstandigheden kan ik dan weer lachen. Degenen die op de Gita mediteren zullen er iedere dag weer nieuwe vreugde aan beleven en er nieuwe betekenissen in vinden.’

Ralph Waldo Emerson : ‘een vriend van mij en ikzelf hebben een indrukwekkende dag beleefd aan de Bhagavad-gita. Het was het belangrijkste boek. Het was alsof er een wereldrijk tot ons sprak, niet iets gerings of onwaardigs, maar eerder iets groots, sereen en samenhangend, de stem van een oude intelligentie die in een ander tijdperk met een ander karakter over dezelfde vragen had nagedacht die ook ons bezighouden en die daarop antwoorden had gevonden.’

Albert Einstein : ‘wanneer ik de Bhagavad-gita lees, is de enige vraag die overblijft hoe God het universum heeft geschapen. Al het andere lijkt overbodig.’

Op Gita-Jayanti memoreren we Heer Krishna, reciteren we de Bhagavad-gita en verrichten we yajna. De essentie van Gita –Jayanti is om Heer Krishna te plezieren, de Bhagavad-gita naar meerdere mensen te brengen en meer mensen naar Heer Krishna te brengen, waardoor we dierbaar worden aan Heer Krishna.

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE, HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE. Chant and be happy!

Mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram (Geeta-Priye Radha Devi Dasi)

Geďnitieerd Lid ISKCON Suriname

Bronnen: Bhagavad Gita zoals ze is (Sri Srimad A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Compilatie door Parmatma Dasa (ISKCON Guyana)

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

12-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics