Nickerie.Net, donderdag 12 december 2013


VHP-media commissie hakt in op STVS

Behalve het Nieuw Front, keurt ook de mediacommissie van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) het stopzetten van het Jeugdjournaal maandag door de STVS, met klem af. "Het abrupt stopzetten van de uitzending is onvermengd perscensuur, hetgeen absoluut niet door de beugel kan. Anno 2013 is zulks onaanvaardbaar. Het blijkt steeds dat bepaalde hoge overheidsfunctionarissen maar niet kunnen uitgroeien tot democraten met respect voor wet en recht en steeds weer kiezen voor de weg van schending van de meest fundamentele Rechten van de Mens", zegt de VHP-media commissie in een verklaring.

28c2f5fe8ff832939c7117ecf24452b2.jpgSuriname is nog steeds een democratische rechtsstaat waarbij de meest fundamentele ‘Rechten van de Mens’ zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname onder hoofdstuk 5 met name ‘Grondrechten’: Persoonlijke Rechten en Vrijheden door eenieder gerespecteerd dienen te worden. Onder deze rechten vallen onder andere het recht op leven, het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid en het recht op vrije meningsvorming en uiting. Artikel 19 van onze grondwet is heel duidelijk over vrije meningsuiting: Eenieder heeft het recht om door de drukpers of andere communicatiemiddelen zijn gedachten of gevoelens te openbaren en zijn mening te uiten, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, stellen de VHP'ers.

Beeld jaren tachtig

Met het uit de lucht halen van het Jeugdjournaal heeft de regering een van de fundamentele mensenrechten geschonden, meent de media commissie. "Wij constateren dat wij weer beland zijn in een spiraal van mensrechtenschendingen net als in de jaren tachtig". De VHP veroordeelt deze lafhartige daad krachtig en is van mening dat elke bedreiging van de persvrijheid en vrije meningsuiting zeer ernstig moet worden genomen. De politieke partij zegt niet te zullen tolereren dat "wij als samenleving weer in de situatie van de jaren tachtig belanden, waarin de persvrijheid en vrije meningsuiting aan banden werden gelegd".

"Achteraf ontkent directeur Shirley Lackin dat de STVS zich schuldig heeft gemaakt aan censuur. De VHP mediacommissie vindt de uitleg van de STVS-directeur erg zwak". De VHP mediacommissie zegt de beknotting van vrije meningsuiting ten zeerste af te keuren en betreurt het dat de regering, c.q. de vicepresident, tot nog toe geen blijk van nadrukkelijke afkeuring heeft uitgesproken.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

12-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics