Nickerie.Net, zaterdag 14 december 2013


"DNA regelt de status van de Surinamer"

 zaterdag, 14 december 2013

PARAMARIBO - Oud-president Jules Wijdenbosch twijfelt aan het bestaansrecht van de toescheidingsovereenkomt. In de toescheidingsovereenkomst is er ook geen rekening gehouden met veranderde opvattingen. Dat zei hij op de lezing in Eekta te Den Haag op vrijdag 13 december 2013. Een overeenkomst die leidt tot de gang naar de groene tafel is niet praktisch.

De DNA neemt de PSA-wet binnenkort aan. De status van Surinamers is de zorg van Suriname. Hij benadrukte dat Surinamers waar ook ter wereld die betrokken zijn om die betrokkenheid effectief te doen zijn. Het draait volgens Wijdenbosch om de eenheidsgedachte.

Het gaat over het Surinamer zijn en de betrokkenheid. Surinamers in het buitenland die georganiseerd zijn kunnen het bewerkstelligen dat de regering in Suriname de belangen van Surinamers regelt. Het maakt niet uit waar ze wonen als ze een bijdrage willen leveren moeten ze die mogelijkheid krijgen. Als volk mogen Surinamers optimistisch zijn op de toekomst.

Als natie moeten wij in eenheid zelf besturen, organiseren, produceren, afzetmarkten zoeken, met behoud van het milieu ten voordele van Suriname. Om die uitdaging het hoofd te kunnen bieden is bundeling van belang. Hij stapt af van de diaspora discussie. Volgens hem is iedereen Surinamer, waar die zich ook bevinden. Buitenlandse Surinamers zijn een deel van de Surinaamse bevolking.

Suriname is op zichzelf aangewezen. De bundeling van kennis, mobilisatie, het regelen van remigratie. Zijn zaken van belang. Ons eigen zelf gedragen ontwikkeling waaraan wij zelf invulling moeten geven. De tijd van wachten op geld van buiten is al lang voorbij. De eigen inbreng is de hoofdmoot. Voorts hekelde hij machten in Suriname die de koloniale relatie in stand willen houden.

Hij vindt dat de focus gericht moet zijn op de regio, zoals op BraziliŽ. Het volk bepaalt wie met de leiding van de staat is belast. Over de houding van Nederland zei hij dat Nederland moeite had om de volksuitspraak te erkennen, zonder enig belang. Als Nederland belang bij heeft moeten ze het bekend maken. Geen enkel land heeft het recht om een democratisch gekozen bestuur van een soevereine staat niet te erkennen.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net No Spang

14-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics