Nickerie.Net, zaterdag 28 december 2013


260.000 in Suriname geboren immigranten

PARAMARIBO - De United Nations Population Division (UNPD) heeft in een onlangs uitgekomen wereldrapport er melding van gemaakt dat er 40.000 personen woonachtig zijn in ons land die niet in Suriname zijn geboren en dat er wereldwijd 260.000 internationale immigranten zijn, die tenminste een jaar niet meer in hun geboorteland Suriname wonen. Volgens dit instituut dat de globale bevolkingsstatistieken nauwgezet in een megadatabase bijhoudt, ging het in 1990 nog om 180.000 internationale Surinaamse immigranten, in 2000 om 220.000, in 2010 om 260.000 en in 2013 om 260.000 personen. Volgens de UNPD wordt een internationale immigrant gedefinieerd als een persoon die een jaar of langer in een ander land woont dan waarin hij werd geboren.

Bij internationale immigranten kan het gaan om buitenlandse werknemers, internationale studenten, vluchtelingen en hun nakomelingen. De grootste immigrantengroep bevindt zich in Nederland en volgens geactualiseerde statistieken van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er nu reeds 348.000 personen van Surinaamse origine woonachtig in dat land. Een substantieel deel van deze Surineds is echter niet in ons land geboren.

De Wet houdende vaststelling van de Status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien, is overigens vrijdag jongstleden met 30 algemene stemmen aangenomen in ons parlement. Deze PSA-wet is van toepassing op personen die in Suriname zijn geboren en zich elders op de wereld hebben gevestigd. Verder geldt de wet ook voor mensen, van wie tenminste ťťn ouder of twee grootouders van Surinaamse afkomst zijn.

Personen met de status van PSA zullen geen vergunning nodig hebben om in Suriname te verblijven en te werken. De UNPD heeft overigens onderzocht hoeveel mensen in ons land woonachtig zijn die niet in Suriname geboren zijn. In 1990 ging het om 20.000 personen, in 2000 om 30.000 personen en in 2010 en 2013 om 40.000 personen. Bij deze groep kan het overigens ook gaan om burgers die de Surinaamse nationaliteit hebben, maar simpelweg niet in Suriname zijn geboren.

Van de 40.000 internationale immigranten die woonachtig zijn in ons land is ongetwijfeld een groot deel afkomstig uit BraziliŽ, China en Nederland. Er zijn in ieder geval vraagtekens geplaatst bij het aantal van 3758 personen met de Chinese nationaliteit en de 5.027 personen met de Braziliaanse nationaliteit, die bij de laatste volkstelling door het Algemeen Bureau voor de Statistiek zijn geregistreerd.

Velen zijn van oordeel dat deze cijfers ver beneden de werkelijkheid liggen en absoluut niet reŽel kunnen zijn. Van januari tot en met augustus 2013 werden alleen al 808 werkvergunningen aan vreemdelingen verleend en waren de nationaliteiten die de laatste jaren het meest een werkvergunning kregen Guyanezen, Nederlanders en Chinezen.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

27-12-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics