Nickerie.Net, woensdag 01 januari 2014


Paniekvoetbal in het kamp van Desi Delano Bouterse

Half en half verwachtte ik al dat de NDP-jaarafsluitingsvergadering een soort scheldkanonnade richting de VHP zou worden. Al bijkans een maand had het volk niets vernomen van de ‘schaars’ geworden president van het land. Zou het kunnen dat hij al na twee dagen lopen in Wanica zo vermoeid was? Of wordt de ‘schaarste’ aan de president kunstmatig gecreëerd om tijdens de gehouden jaarafsluitingsbijeenkomst verzekerd te zijn van luisterdichtheid? Wie zal het zeggen. Het volk heeft in ieder geval niet zitten wachten op een stand-up comedian-achtige vertoning van het staatshoofd doch heeft zitten wachten op een boodschap van hoop voor een veel betere en de door de president beloofde gouden kerst casu quo gouden toekomst.

Beloofde president Jules Wijdenbosch het volk een paradijs in 1996, president Bouterse heeft het volk een gouden kerst beloofd. Een belofte die bij lange na niet is waargemaakt zoals ook vele andere beloften niet zijn nagekomen of verbroken zonder opgaaf van een valide reden daarvoor. Walgelijk is natuurlijk wanneer het falen van het beleid van de regering wordt afgeschoven op anderen. Terwijl de voorzitter van DNA aangeeft dat zij ‘nog niet tevreden is’ over het gevoerde beleid in de afgelopen jaren en meerdere sprekers vanuit de NDP hebben opgeroepen betere prestaties te leveren, zegt de president dat zijn regering het overweldigend heeft gedaan. In dezelfde adem geeft hij zijn eigen partijgenoten een schrobbering (naar mijn mening) pour la forme. Hij schroomt er ook niet voor om te dreigen met royement van leden die zich niet zouden houden aan de afgesproken regels. Het is namelijk publiek geheim dat binnen de NDP het niet botert tussen de verschillende koninkrijkjes en dat er veel ontevredenheid heerst bij de structuren van de paarse partij over de interne partijorganisatie en de beleidsuitvoering. Want hoewel menigeen vindt dat geen weldenkende mensen de paarse partij zouden kunnen ondersteunen, weet ik dat er best wel meer dan een enkeling is binnen die partij die echt wel het beste voor heeft met het land. Maar dat is dan een dusdanige ‘onbelangrijke’ minderheid dat er van beleidsombuiging niets is terechtgekomen de afgelopen periode en de hoop op betere tijden de bodem is ingeboord door de uitspraak van de president dat de regering het heel goed heeft gedaan.

Teleurstellender kon de jaarafsluitingsmonoloog van de president niet zijn. Over de vele niet nagekomen beloften werd met geen woord gerept. Evenmin werd gesproken over de vele corruptieschandalen die haast alle de door deze regering geïnitieerde projecten blijven achtervolgen. De aangekondigde kruistocht tegen corruptie hoeven we dus niet meer te verwachten. Dat de president zwaait met een excerpt van de prestaties van deze regering is goedkope propagandavoering aangezien het de plicht is van de regering om al hetgeen in haar vermogen ligt te doen om de noden van de bevolking te verlichten. Om daar nu een show van te maken is benedenmaats en een president niet waardig. Ook is het een president niet waardig om regelrechte leugens te verkondigen. Juridisch bezien is het volslagen onzin dat wanneer iemand een beschikking heeft op een stuk terrein, dat stuk ‘afgepakt’ zou kunnen worden door welke ‘gangster’ dan ook. Mocht het überhaupt voorkomen dat er daadwerkelijk sprake is van een dubbele uitgifte dan zal de rechter altijd in het voordeel van de beschikkinghouder oordelen indachtig de rechtszekerheid en de bewijslast. Het is voor mij een raadsel waarom de president het volk angst wenst in te boezemen op dit stuk.

Ook is het enorm belachelijk dat de president als splijtzwam wenste te fungeren tussen de NPS en de VHP door de stellen dat hij zich niet zou kunnen indenken dat Gregory Rusland het nodige respect aan een VHP-presidentskandidaat zou kunnen betonen. Dat Bouterse de verkiezingen coûte que coûte wenst te winnen en daartoe nu al een naar mijn mening een verwerpelijke aanval lanceert op met name de VHP en haar voorzitter kan niet anders worden bezien dan als paniekvoetbal in blessuretijd. Want laten we nou eens wel wezen, een curriculum vitae als die van Desi Delano Bouterse met woorden als ‘moordverdachte’, ’veroordeelde drugsdealer’, ‘couppleger’ , ‘te laf om in de rechtszaal te verschijnen’ etc. tegenover een curriculum vitae van Chandrikapersad Santokhi met woorden als ‘zero-tolerance’, ‘no nonsense beleid’, ‘ketenbenadering’, ‘vision 2030’, ‘beheersing criminaliteit’, ‘integriteit’, ‘moed en durf ‘ etc . dan is de keuze al heel gauw gemaakt.

Ik wens de crew en lezers van Starnieuws met deze woorden een enorm plezierige jaarwisseling toe: zalig uiteinde en een gelukkig en strijdbaar 2014.

Mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

31-12-202013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics