Nickerie.Net, vrijdag 10 januari 2014


Het opportunisme bij Limbopersad

Op donderdag 9 januari 2014 gaat om 11.25 uur de telefoon bij mij over. Op mijn telefoonscherm zie ik het nummer 0426203. Ik werd heel netjes gegroet door de grote man van het middagverhaaltje. Ik groette hem terug en ik zei het volgende: “goedemorgen meneer Limbopersad”. Zo is het gesprek gestart. Meneer Limbopersad was niet eens met het artikel welke ik geschreven heb over de droge rijstbouw in het binnenland van Suriname (Brokopondo). Hij wilde een reactie van mij horen, omdat volgens zijn zeggen “de president van Nickerie”, een reactie heeft gegeven over mijn artikel.

Ik zei aan meneer Limbopersad dat ik geen behoefte heb (zonder het interview gehoord te hebben ) om te reageren op de “president van Nickerie”, omdat die meneer kampioen is in het uitschelden van mensen en hen persoonlijk te bespreken. Deze valselijke beschuldigingen worden uit zijn duim gezogen. Van het een komt het andere. Limbopersad maakte de opmerking dat ik (Hardeo Ramadhin) etnisch bezig ben in de nationale pers. Het stokpaardje om anderen te beschuldigen van etnische snaren bespelen is geen nieuw verschijnsel bij meneer Limbopersad.

Het verhaal van “pak de dief”, is zijn strijdmethode welke deze meneer continu gebruikt om anderen te beschuldigen van etnische politiekvoering. Deze “modus operandi” (werkwijze, gedragslijn) heeft hij jaren toegepast om anderen te beschuldigen. Als docent cultuurgeschiedenis bij het IBW (de directeur is de heer mr.drs. Guillermo Samson) kan meneer Limbopersad (leerling van de Koenderschool, LBGO) met toestemming van Samson een aantal colleges komen volgen bij de heer Hardeo Ramadhin, waardoor hij beter bewapend op de radio komt en geen“klaargestoomde psychopaten” interviewt.

Meneer Limbopersad is kampioen in het verdraaien van teksten, ondanks zijn geringe opleiding (Koendersschool-LBGO), kan hij makkelijk woorden weglaten en andere woorden in de plaats te zetten, waardoor de tekst nog redelijk “loopt”. Die Limbopersad is een “slimme jongen”.

In de middaguren

Om 15.40 uur (drie uur ’smiddags) heeft meneer Limbopersad een interview afgedraaid van de “president van Nickerie”, welke hij mij voorgehouden had. Hij had mij een wenk gegeven dat ik naar dat interview van die parlementariër moest luisteren. De scheldkanonnade van die “halve gaar, een fantast”, is in dat interview goed tot uiting gekomen. In dat interview heeft de volksvertegenwoordiger van Nickerie een waterval van woorden gebruikt tegen de heer Ramadhin en heeft het niet over de droge rijstbouw gehad. Van alles en wat heeft hij van hem gezegd.

Op deze wijze gaat die “president van Nickerie” (die door Somohardjo en Brunswijk is afgetakeld vanwege zijn banale praatjes en valselijke beschuldigingen) te keer tegen elke beschaafde, hardwerkende en eerlijke Nickeriaan bij SBS. Het interview van Limbopersad met de “president van Nickerie” ging minder over de inhoud van dat artikel, maar meer over de scheldkanonnade van een “halve gaar, een idioot, een dromer, een psychopaat met narcistische trekken (abnormale persoonlijkheid met misdadig asociale aanleg en grootheidsideeën) die zich “president van Nickerie” waant.

Meneer Limbopersad heeft deze “halve gaar, een man met psychopathische neigingen, een man die vaker hallucineert” ingezet om de heer Hardeo Ramadhin van alles en wat uit te maken. Deze “president” is een latifundist in Nickerie; op Zeedijk, South Drain, Soekhramsinghsraat en nog tientallen andere percelen heeft hij op zijn naam. De kleptomaan gaat het niet afleren en hij gaat rustig door om percelen op zijn naam te krijgen. Zie daar de moraalridder over anderen wil praten.

Meneer Limbopersad heeft op donderdag 9 januari om 15.40 genoten van het interview van die “psychopaat, de fantast, wat een plezier had hij vanmiddag in zijn parochie bij SRS. Gelukkig hebben de twee gasten die in de studio zaten geen commentaar gegeven.

Een man die in Nickerie was opgesloten, omdat hij op politieagenten had geschoten, wil over het moraal en over de opleiding van anderen praten en zich als “president van Nickerie” gedragen.

De officier heeft in december 2001 hoger beroep getekend om die meneer die “hallucineert” in Nickerie alsnog zes maanden in de bak te krijgen. Ook met deze “halve gaar” moeten wij leren leven. Een bekend gezegde welke vaker in Suriname gebruikt wordt, luidt als volgt: “Jij kunt iemand uit de modder halen en verschonen, maar die “innerlijke modder” haal jij niet uit de psychopaat, die zich als president van Nickerie gedraagt”. Om deze “psychopaat uit Nickerie” goed te begrijpen wil ik de lezers vragen om wat literatuur over dr.F. Künkel te lezen.

Dr. Fritz Künkel (1889-1956)

F. Künkel was zenuwarts te Berlijn. Künkel onderscheidt twee fundamentele krachten in de mens nl.: Ichhaftigkeit (dienst van het ik: het geldings-en machtsstreven) en Sachlichkeit (dienst van de wereld, aan de gemeenschap; het aanpassen aan de zakelijke eisen van het leven). F.Künkel zegt het volgende: “de Ichhafte mens durft de werkelijkheid niet aan, dus minderwaardigheidsgevoel; dus geldingsstreven; dus botsing, mislukken in het leven (slechts de Koenderschool, LBGO afgerond te hebben). Hoe sterker (groter) het minderwaardigheidsgevoel, dus te sterker het geldingsstreven.

Deze cirkelgang van het lot heet Teufelkreis. Wie de Ichhaftigkeit niet overwint, de werkelijkheid niet aanvaardt, ze ontwijkt in schijn –en goedkope oplossing, geraakt steeds meer in de Teufelskreis. De “president van Nickerie” heeft vooral na de afranseling door Salam en Ronny, op 13 december 2007, een minderwaardigheidsgevoel opgelopen en dat moet hij nu compenseren door anderen uit te schelden om zodoende zijn dapperheid te tonen.

Als hij Salam en Ronny tegen komt, wordt hij angstig, vertoont hij tekenen van een posttraumatische stresssyndroom en daarom gaat hij zo min mogelijk naar het parlement. Een zinnig debat is deze “psychopaat van Nickerie” niet in staat te voeren en valt mensen persoonlijk aan om zijn minderwaardigheidsgevoel te compenseren met geldingsstreven (uitschelden). Meneer Limbopersad, U deelt of U laat anderen opzettelijke “klappen” uitdelen om het imago van beschaafde burgers van oppositionele partijen in Suriname te “beschadigen”. U moet uw gedrag veranderen (apan ádat badal). Ondanks uw attitude groet ik U door te zeggen: “namaste, namaskár, rám-rám, salám Limbopersad”.

Hardeo Ramadhin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

09-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics