Nickerie.Net, donderdag 16 januari 2014


De waarheid kan geen herberg vinden

Naar aanleiding van het artikel van ImroT. op GFC Nieuws onder de kop “Ramadhin en Naipal smijten met modder” wens ik als volgt te reageren. Imro.T vindt het niet leuk om de waarheid te horen. Derhalve is het gezegde: “De waarheid kan geen herberg vinden” van toepassing op hem. Ook het gezegde: “Ziende blind en horende doof” is van toepassing op hem. Het is een reactie op iets waarvan je het perse wilt ontkennen, ook al weet je dat er iets op waarheid berust.

Iemand die een heleboel koeterwaals schrijft, zegt me al iets over zijn bevattingsvermogen. Het is niet waardig om in te gaan op zijn idioterie, maar op aandringen van een aantal lezers die mij hebben gebeld reageer ik toch nog op het nietszeggende artikel van de scribent. Helaas moet ik de scribent typeren als onnozel en leeghoofdig. Het schijnt dat hij erg neerslachtig wordt bij het lezen van onze artikelen.

Ik wil niet beledigend zijn maar deze Imro T. schrijft een heleboel onzin. Het lijkt erop dat Imro T en Limbo op dezelfde school hebben gezeten. Imro T: “Momenteel zijn de pijlen van deze auteurs gericht op de regeringswoordvoerder van de Surinaamse regering”. Heer Imro T, er is een regeringswoordvoerder of woordvoerder van de regering en geen “regeringswoordvoerder van de Surinaamse regering”. Dat is onzin.

De scribent zegt dat ik van Limbo moet leren. Wat moet ik leren van Limbo, Imro? Moet ik van hem leren hoe je mensen moet beledigen? Moet ik van hem leren hoe je etniciteit moet aanwakkeren? Moet ik van Limbo leren hoe hij de samenleving polariseert en verscheurt?

Ik ben heel erg blij dat Imro.T toegeeft dat de VHP een zeer gerespecteerde partij is, een compliment aan het adres van de VHP. Toch beschuldigt hij ons van vuilsmijterij terwijl hij zelf met modder smijt. Hij heeft nimmer met feiten kunnen aantonen dat we met vuil smijten. Voorts gaf hij aan dat onze pijlen gericht zijn op Limbo, hij verzuimt echter erbij te zeggen dat zijn goeroe, Limbo, de grote vuilsmijter is .

Laat mij Imro T nog een keer duidelijk maken dat de VHP ons niet heeft ingehuurd om met modder te smijten, maar dat wij pro deo werken voor de partij. Zoals de NDP, Ramon Abrahams inhuurt voor het riante bedrag van ruim SRD 22.500 per maand om hun verkiezingscampagne te voeren.

Ons doel is om de juiste informatie te brengen aan de samenleving. De onversneden waarheid moet aan het volk worden gebracht. Als burgers van het land hebben we het volste recht de samenleving van de juiste informatie te voorzien. Wij zijn geen STVS waar onlangs het “Jeugd Journaal” abrupt werd stopgezet. Dat was zuiver een vorm van nieuwsverduistering en bovendien beknotting van vrijheid van meningsuiting.

We zijn ook geen Info-Act waar berichten worden gemanipuleerd, de kiezers geïndoctrineerd en waar de publieke opinie wordt beïnvloed middels misleidende informatie en reclame. Wij manipuleren niemand en niets.

Er wordt flink betaald aan rating bureaus om goede rating te krijgen voor Suriname. Bij de Centrale bank van Suriname (CBvS) werken een aantal buitenlandse consultants. Nu weet u hoe Suriname soms aan die goede rating komt.

In een van zijn artikelen gaf Imro T aan dat de VHP een sterke etnische partij is, en dat de VHP in voorbijgaande regeringen nimmer is opgekomen voor de belangen van Creolen, Chinezen, Javanen of Marrons. Ook zou Santokhi in veel belangrijke zaken de voorkeur geven aan mensen die op hem lijken. Het is evident dat Imro T bezig is de Creolen, Chinezen, Javanen en de Marrons op te jutten tegen de VHP en VHP voorzitter Santokhi.

De scribent haalt in zijn artikel ook aan dat de “meerderheid van het volk” de strategie van deze Hindostaanse partij door heeft. Deze scribent heeft het constant over etniciteit, derhalve probeert hij de etniciteit aan te wakkeren.

Hij is in de voetsporen getreden van zijn goeroe Limbo en baas Bouterse. Ik zou graag van de schrijver willen weten wanneer hij een enquête heeft gehouden dat de “meerderheid van het volk” de strategie van de VHP door heeft. Welke strategie heer Imro?

Voorts zegt de scribent dat de VHP niet tegen kritiek kan. Dat is natuurlijk een absurditeit. Hij maakt zich belachelijk met zijn opmerking.

Met enkele voorbeelden wil ik illustreren wie beledigend is en wie niet tegen kritiek kan:

Dit zijn de feiten Imro T en geen lege woorden. Imro, wie kan hier niet tegen kritiek? Antwoord: Bouterse, NDP en je goeroe Limbo.

Ik wens niet meer in polemiek te treden met Imro T, daar hij alleen maar koeterwaals schrijft en omdat hij geen andere wapens heeft, wordt de etnische snaar bespeeld.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / GFC

15-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics