Nickerie.Net, vrijdag 24 januari 2014


"Centrale Bank had moeilijk jaar in 2013"

PARAMARIBO - De governor van de Centrale Bank van Suriname Gillmore Hoefdraad, liet donderdag tijdens zijn toespraak bij de nieuwjaarsreceptie van deze instelling weten dat het jaar 2013 geen makkelijk jaar is geweest. “Het was een moeilijk jaar. Er waren minder positieve ontwikkelingen die wij hebben moeten meemaken”, merkte hij op. De inflatiecijfers van dat jaar waren, naar zijn zeggen, verwachtbaar. Hij onderstreepte dat de moederbank genoodzaakt was om in september 2013 de verplichte kasreserves te verhogen. De maatregel heeft volgens Hoefdraad zichtbare resultaten opgeleverd. De groei van de kredietverlening is er één van.

Governor van de Centrale Bank van Suriname Gillmore Hoefdraad

Hoefdraad zei ook dat de CBvS continu in overleg is met de overheid en de overige banken. Per eind december bedroeg de kasreserve volgens informatie van de CBvS-topman maar liefst 752 miljoen Amerikaanse dollar. Hij voegde hieraan toe dat met dit bedrag de bank zich nog in een confortabele zone vindt.

“Het interventiebeleid zal zich altijd ontwikkelen met inachtneming van het gezond houden van de internationale reserve-interventie”, stelde Hoefdraad. Of de CBvS voldoende middelen heeft wilde hij echter niet prijsgeven. Hij heeft op dit moment geen goed zicht op wat de overheid begroot heeft voor dit jaar.

“We maken natuurlijk onze schattingen, maar de meeste cijfers zullen hooguit eind januari binnen zijn. Wat de overheid begroot heeft, daar is de overheid nog bezig mee.” Hij hoopte dat deze cijfers heel spoedig worden gepubliceerd. Hoefdraad deelde ook enige informatie met betrekking tot de vooruitzichten voor dit jaar met de aanwezigen. Om de vastgestelde doelen te kunnen realiseren zei hij dat er genoeg kennis en kader nodig zullen zijn.

De bank zal in dit kader ook dit jaar verdere ondersteuning verlenen aan jonge economisten, die later ook een degelijke bijdrage kunnen leveren aan het economisch gebeuren in ons land. Wat de ontwikkeling van de macro-economie aangaat zei hij dat de investeringen in de mijnbouwsector zullen zorgen voor werkgelegenheid en een groeiende economie. Ook op het gebied van wetgeving zal er werk verzet worden. Hoefdraad is van mening dat men voor een enorme uitdaging staat.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

23-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics