Nickerie.Net, vrijdag 24 januari 2014


Rijstorgaan oriŽnteert zich in rijstvelden Nickerie

Nadat verschillende berichten over de bibitvlieg in de media verschenen, heeft het Rijstorgaan besloten om met een team zich te oriŽnteren in het rijstdistrict Nickerie. Volgens coŲrdinator Badresein Sital is de aantasting van de bibitvlieg in verschillende delen van het district waargenomen, maar deze is onder controle. Rijstvelden in Wageningen, Middenstandspolder, Groot Henarpolder, Prins Bernhardpolder (Oostelijke polders) en de Westelijke polders Van Drimmelenpolder, Clarapolder, en Corantijnpolder zijn aangetast. Sital haast zich om erbij te zeggen dat de aantasting door de bibitvlieg in Wageningen zeer gering is. Volgens hem is de aantasting beperkt gebleven en niet veel rijstvelden kampen met dit probleem.

de63237425c9bb6aab0f63498b5e4885.jpg___bibitvlieg.jpgNiet abnormaal

ďBibitvlieg aantasting in de rijstteelt is geen abnormaal fenomeen. Het is een bekende insectenplaag waarmee boeren weten om te gaan. Bij constatering van de plaag is het bekend dat percelen moeten worden drooggelegd en of bespoten met insecticide. Over het algemeen kan gesteld worden dat er sprake is van incidentele bibitvliegaantasting in de arealen. Oorzaken kunnen van velerlei aard zijn. Deze kunnen zijn vanaf grondbewerking, onderhoud, tijdige inzaai, water- en gewasmanagement, tot en met de egalisatiegraad van het areaalĒ, deelt Sital mee.

De rijstcoŲrdinator geeft enkele maatregelen aan die getroffen kunnen worden door boeren die last ondervinden van de bibitvlieg. Indien de loosleidingen niet schoongemaakt zijn, moeten deze snel opgehaald worden. Het rijstareaal moet direct drooggelegd worden en de bespuiting moet met een lage giftige insecticide (laag LD gehalte) geschieden. Ook adviseert Sital om niet steeds dezelfde insecticiden te gebruiken (resistentie van de plaag). Bij gebruik van chemicaliŽn is het belangrijk dat de juiste dosering gebruikt wordt.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

23-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics