Nickerie.Net, donderdag 13 februari 2014


Verwoekeren leidingen heikel voor rijstboeren

13/02/2014  - Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Rijstboeren in Nickerie maken zich zorgen over het feit dat de aannemers gestopt zijn de hoofdafvoerleidingen in de landbouwgebieden in Nickerie schoon te maken. Hierdoor raken de aan- en afvoerkanalen verstopt. De aannemers zijn gestopt met hun werkzaamheden omdat de termijn is verstreken waarvoor ze door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) waren ingehuurd. De rijstboeren ondervinden nu problemen bij het droogleggen van hun arealen.

De hoofdafvoerleiding in de Uitbreiding Groot Henarpolder II. De leiding is aan het dicht groeien omdat aannemers geen onderhoud meer plegen De hoofdafvoerleiding in de Uitbreiding Groot Henarpolder II. De leiding is aan het dicht groeien omdat aannemers geen onderhoud meer plegen Foto: Beta Debidien

Mukesh Mohan, landbouwer in Uitbreiding Groot Henarpolder II, produceert achter in het gebied waar het water nog heel hoog staat in de afvoerleiding. Zijn gewas staat in bloei en hij probeert zijn areaal droog te leggen. Maar dat lukt niet vanwege de verstopping in de hoofdafvoer", zegt Mohan.

Samen met andere boeren bekijkt Mohan naar mogelijkheden om het gras te verwijderen, zodat het water kan wegstromen. Guido van der Kooye, coördinator LVV Regio-West zegt dat hij de stukken voor het in orde maken van de contracten voor de aannemers heeft opgestuurd ter goedkeuring. "We wachten nu op de goedkeuring van de Raad van Ministers, zodat wij het vervolgtraject kunnen inzetten."

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /  dWT

13-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics