Nickerie.Net, zondag 06 april 2014


VHP slaat vleugels uit naar het binnenland

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) slaat haar vleugels uit naar het binnenland. De VHP onder leiding van voorzitter Chan Santokhi, heeft op zaterdag 5 april,  op uitnodiging van de bewoners van het district Brokopondo, kennismakingsbezoeken afgelegd aan de dorpen Kapasikele, Njun Lombe, Moeje kreek en Klaaskreek. Hiermee geeft de VHP uitvoering aan haar beleid om de partij toegankelijker te maken voor een ieder. De bedoeling is om landelijk deel te nemen aan de algemene verkiezingen van 25 mei 2015. Indien de partij maximale zetelwinst behaald en regeermacht verkrijgt kan zij samen met de andere partners de ontwikkeling van het binnenland ter hand nemen. De zeer enthousiaste bewoners van alle vier dorpen hebben de VHP delegatie onder leiding van VHP voorzitter Chan Santokhi groots ontvangen. De vier dorpen zien de VHP voorzitter als de toekomstige president van Suriname.

Velen van hun gaven aan dat ze de VHP voorzitter alleen op de tv hadden gezien en dat ze  heel erg blij waren hem persoonlijk te ontmoeten. De VHP delegatie heeft in alle vier dorpen een rondleiding gehad. De dorpelingen hebben de VHP voorzitter een lijst met tal van knelpunten overhandigd.

Voorts hebben de dorpelingen aangegeven dat zij worden opgejut door bepaalde politieke leiders die aangeven dat indien Chan Santokhi president wordt, hij de gronden van binnelandse bewoners gaat afpakken en hun zal laten opsluiten. Verder wordt aan hun verteld dat Hindostanen binnenlandse bewoners als criminelen zien. Maar zij hebben aangegeven niet te geloven in hun fabels.

De binnenlandse bewoners geven aan dat ze worden verwijderd van de goudrijke gebieden.De ontnomen gronden worden verdeeld onder politieke vrienden van de huidige coalitie. Ontbering van kwalitatief onderwijs, gezondheidszorg, gebrek aan werkgelegenheid en de wijze waarop ordening in de goudsector plaatsvindt baart de plaatselijke gemeenschappen zorgen.

Zij zullen zich niet meer laten beetnemen door materiële en financiële schenkingen tijdens de  verkiezingscampagnes. “Deng mang no moes durf foe kong nanga deng san dja moro want na bussiness wo taki now, sang joe doe gi oenoe”, aldus een van de sprekers. Zij hebben aangegeven dat ze nu pas hebben ingezien dat hun eigen leiders tot nu toe heel weinig hebben gerealiseerd voor de gemeenschap.

Na alles gehoord te hebben heeft de VHP voorzitter alles met harde feiten ontzenuwd, hij zegt dat in zijn ogen een ieder gelijk is en gelijke kansen moeten worden geboden. De VHP voorzitter pleit voor competentiegericht onderwijs. Competentiegericht onderwijs is gericht in het bijbrengen van competenties die aansluiten bij de beroepspraktijk. Volgens hem moet men meer gaan investeren in de agrarische sector.

Het onderwijs kan verbeterd worden maar dat wordt nagelaten, men focust alleen op de naschoolse opvang,  waar men “ njan’ kan maken. President Bouterse zelf noemde de naschoolse opvang een njanpatu.

De VHP voorzitter heeft de gemeenschap erop gewezen dat de VHP gevraagd was om in de regering zitting te nemen, maar ze heeft geweigerd omdat de partij principes heeft.De partij wil geen eigen belang dienen maar het belang van land en volk.  

Partij secretaris Kandhai heeft aangeven dat hij tijdens zijn periode als minister van OW  niet heeft gekeken naar Hindostanen of VHP achterban. Hij heeft in alle districten wegen laten asfalteren. De vorige regering heeft een nationaal beleid gevoerd waarbij het district Brokopondo ook is bedacht.

De vorige regring heeft gezorgd voor verbetering van de infrastructuur van Brokopondo waarvan de bevolking vandaag de dag nog  van profiteert. Vanwege de goede infrastuctuur is de toegangkelijkheid naar de woongebieden een enorme verlichting voor bewoners.

VHP mediacomissie.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / VHP

06-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics