Nickerie.Net, donderdag 15 mei 2014


VHP boodschap i.v.m. herdenking VN Internationale Dag van het Gezin

De Verenigde Naties hebben 15 mei als Internationale Dag van het Gezin (International Day of Families) uitgeroepen en dit weerspiegelt het belang dat de internationale gemeenschap hecht aan gezinnen. Ieder jaar staat men stil bij het feit hoe belangrijk een hechte familie is voor een goede samenleving. Zo ook dit jaar. Maar 15 mei 2014 is extra bijzonder omdat het ook nog eens de twintigste herdenking markeert van de Internationale Dag van het Gezin. Het thema voor dit jaar is ‘'Families Matter for the Achievement of Development Goals’.

VHP boodschap i.v.m. herdenking VN Internationale Dag van het GezinDe VN wil zich in dit kader herconcentreren op de rol van gezinnen in ontwikkeling middels het nagaan van beleidsontwikkeling voor gezinnen, het leren uit positieve ervaringen van landen m.b.t. opstellen van gezinsbeleid, het in ogenschouw nemen van de uitdagingen waarvoor gezinnen wereldwijd staan en de oplossingen daarbij. Het is bekend dat vanwege de snelle sociaal-economische en demografische transformaties het voor gezinnen steeds moeilijker wordt om hun talrijke verantwoordelijkheden na te komen. Velen leven in armoede en kunnen nauwelijks jongere en oudere familieleden adequaat voorzien. Voor gezinnen wordt het ook steeds moeilijker om werk en de zorgtaken van het gezin te combineren waardoor families uiteen vallen. Door de jaren heen heeft de internationale gemeenschap de belangrijke rol van gezinnen erkend en hun bijdrage aan het bereiken van ontwikkelingsdoelen. Het zijn gezinnen die niet alleen de fundamentele kern zijn van de maatschappij, maar ook een onmisbaar instituut voor een duurzame, sociale, economische en culturele ontwikkeling.

In het kader van de twintigste herdenking van de Internationale Dag van het Gezin en het gegeven thema, moedigt de VN lidlanden dan ook aan om sociale ontwikkeling te stimuleren en het perspectief van het gezin te integreren in de nationale beleidsvorming. De VHP wil op deze dag, 15 mei 2014, stilstaan bij hoe belangrijk een hechte familie is voor een goede Surinaamse samenleving, omdat een goed functionerend gezin niet alleen bijdraagt aan armoede vermindering, maar ook aan het hooghouden van waarden en normen van onze samenleving. Voor een meer duurzame toekomst zullen we gezinnen moeten ondersteunen om hun volledig potentieel te realiseren. In dit kader zet de VHP zich in om familie gerelateerde kwesties van beleid en programma’s te ondersteunen en te versterken als onderdeel van een geďntegreerde alomvattende aanpak van ontwikkeling.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /VHP

15-05-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics