Nickerie.Net, maandag 26 mei 2014


Agro Coöperatie Clarapolder en omstreken opgericht

Op vrijdag 23 mei 2014 is de Agro Coöperatie Clarapolder en omstreken (AGROCLARA) opgericht. Er werd een algemene leden vergadering gehouden met als hoofdagendapunt bestuursverkiezing. Het doel van AGROCLARA is om de landbouwers van de Clarapolder en omstreken te bundelen om uiteindelijk de agrarische sector in Nickerie naar grotere hoogte te tillen,.

De heer H. Panchoe van de afdeling Coöperatiewezen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) heeft bijgedragen tot het volslagen van de oprichting van AGROCLARA, laat de Coöperatie weten.

Tevens werden door de heer A. Ramdin van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie enkele landbouw inputs verstrekt aan het nieuwbakken bestuur namens de minister van LVV, Soeresh Algoe. Het bestuur van AGROCLARA zegt zeer blij te zijn met de geste van de minister.

Er werd 1 kandidatenlijst ingediend. Deze werd bij acclamatie gekozen. Het gekozen bestuur staat onder leiding van dhr. P. Radjie (voorzitter), dhr. R. Lalkoe (secretaris) en dhr. Nunda (penningmeester).

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /dWT

27-05-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics