Nickerie.Net, zaterdag 28 juni 2014


VHP Keti Koti boodschap 2014

Officieel is 1 juli: Dag de Vrijheden. Maar de gebruikelijke naam in Suriname is Keti Koti (de gebroken ketenen) Manspasi of Emancipatie.  Op 1 juli herdenken wij in eensgezindheid als volk de formele afschaffing van de slavernij in Suriname. Keti Koti: de ketens zijn doorbroken, de slavernij is voorbij.  Op 1 juli 1863 is de dag waarop de slavernij  officieel werd afgeschaft en sindsdien is 1 juli in Suriname een nationale feestdag. Slavernij of lijfeigenschap is een vorm van onvrijwillige dienst waarin een persoon wordt behandeld als het eigendom van een andere persoon.

Wij kunnen ons voorstellen wat het betekent om tegen de wil in uit een vertrouwde omgeving van mens en milieu te worden onttrokken. En bovendien onder erbarmelijke omstandigheden tot zware arbeid te worden gedwongen en structureel te worden mishandeld en vernederd.

Met de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden, is om aandacht te vragen voor de gevolgen van de slavernij uit het verleden en heden. We zijn het aan onze voorouders die tot slaaf gemaakt werden verplicht de salvernij te gedenken. Het gedenken betekent ons te verzetten tegen elke vorm van slavernij, in ons zelf, in onze samenleving en wereldwijd.                                                                                 

Wij allen zijn dragers van de geschiedenis. De erfenis van de slavernij zit daarom in ons, in onze activiteiten in relatie tot de geschiedenis. Bij het herdenken komen zaken aan de orde die te maken hebben met kwesties als onmenselijkheid en humaan.

Dus we moeten niet alleen kijken naar het verleden, maar ook kijken naar het heden. Met andere woorden we moeten mee denken over de geschiedenis en de doorwerking daarvan in het hedendaagse leven van ons allemaal. Wij dienen doordrongen te zijn van de enorme fysieke- en geestelijke offers die ten grondslag hebben gelegen aan het streven naar lotsverbetering van de nazaten van de slaven.

Het slavernijverleden maakt nog steeds deel uit van het dagelijks leven van veel Surinamers. Naast de herdenkingen en monumenten is het slavernijverleden vooral op een impliciete manier aanwezig, zoals in de kleding met name in de Angisa’s, (hoofddoeken) klederdrachten uit de slavernij en de Afro-Surinaamse muziek.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) beoogt de verheffing van de totale gemeenschap naar hogere niveaus van welzijn en welvaart. De drijvende kracht hiertoe is volgens de partij de eenheidsgedachte, waarin het proces van natievorming leidend is en niet verstoord mag worden.

Vermeldenswaard is dat in verband met Keti Koti, de VHP op dinsdag 1 juli aanstaande een VHP-Keti Kotiviering organiseert. Tijdens deze viering is er een Live optreden van Bryan B. En als attractie is er een optreden van 1 en 1 = 3 met nog 3 gast-artiesten.

De VHP wenst de hele natie een prettige en zinvolle Keti-koti toe.

VHP mediacommissie

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

28-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics