Nickerie.Net, zaterdag 12 juli 2014


Reactie op bericht van de heer L. Soerdjan

De VHP mediacommissie betreurt het dat zij via de media kennis heeft moeten nemen van het bericht van de heer Lekhram Soerdjan, Hoofdbestuurslid tevens DNA-lid van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) omtrent de zogenoemde misstanden binnen de  Partij.

Nickerie,  het district dat de heer Soerdjan vertegenwoordigt in het Parlement, heeft , zoals andere districten, ook een structuur waarin  hoofdbestuursleden mede zitting hebben.

Indien er problemen zijn, worden die binnen de  partijstructuren besproken. Het naar buiten treden van Soerdjan buiten de structuren om doet het vermoeden rijzen dat er miscommunicatie tussen partijleden in het spel is. Op zich is zulks niet een onoverkomelijk probleem in een democratische Partij zoals de VHP.

Het is in de samenleving in het algemeen en binnen de structuren van de Partij genoegzaam bekend dat de VHP veel energie en middelen heeft geÔnvesteerd in de nieuwe werkwijze van de structuren van de Partij. Hierdoor is de betrokkenheid en participatie van veel VHPíers  in het partijbeleid gecreŽerd. Wekelijks gaan 2 bestuursleden naar Nickerie om  partijzaken daar te coŲrdineren.

De leiding van de Partij zal het hoofdbestuurslid  Soerdjan spoedig uit nodigen voor een gesprek omtrent de knelpunten die hij heeft  geÔdentificeerd.

Noch de Partij noch de heer Soerdjan zijn voornemens de enorme sterke groei die de  Partij in Nickerie doormaakt, op enige wijze te remmen. Vandaar dat getracht wordt opheldering te brengen indien zaken verkeerd zouden zijn gegaan. 

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / VHP

12-07-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics