Nickerie.Net, woensdag 16 juli 2014


Overheid geeft SRD 750.000 uit aan herstelschade rukwinden

Mensen bezig het dak te repareren. Districtscommissaris van Nickerie Wedprekash Joeloemsingh is heel blij met de ondersteuning van de regering om de schade die de rukwinden hebben veroorzaakt op 6 juli te helpen dekken. Er is SRD 750.000 ter beschikking gesteld om de noden van de getroffenen in het district te lenigen.

Rukwinden NickerieVolgens Joeloemsingh gaat het om 210 gevallen die geregistreerd zijn. Hij geeft ook aan dat het hem bijzonder goed doet dat de mensen zelf hebben aangepakt en niet zijn blijven wachten. De overheid heeft bij een aantal gevallen materiaal beschikbaar gesteld waardoor de mensen zelf aan de slag zijn gegaan.

Bij plaatsen waar de wind behoorlijk huis heeft gehouden en de mensen niet bij machte waren de schade zelf te herstellen, moesten aannemers ingeschakeld worden die door de overheid betaald zullen worden. Joeloemsingh zegt dat er misschien nog enkele plaatsen zijn die nog aangepakt moeten worden. Na dit weekend worden de controlewerkzaamheden uitgevoerd. Joeloemsingh doet nogmaals een beroep op de gemeenschap om de panden te verzekeren tegen rukwinden.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS

14-07-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics