Nickerie.Net, donderdag 14 augustus 2014


NDP-parlementarier Rashied Doekhie heeft zich weer misdragen

De parlementariër van de Megacombinatie, de heer Doekhie, is weer tekeer gegaan, na een debat met andere collega’s. Op dinsdag 12 augustus was er een debat tussen de parlementariërs R.Doekhie, A.Gajadien en Carl Breeveld. Tussen Aziz Gajadien en de President van Nickerie ging het al tijdens het debat erg heftig. Aan het gezicht van de President van Nickerie kon ik al een beetje proeven dat na het debat hij zijn “verlies” op een andere manier zou uiten. Wat ik vermoedde is ook uitgekomen. Na het debat wilde deze President van Nickerie fysiek geweld gebruiken tegen zijn collega Gajadien, maar gelukkig is het niet zover gekomen. Ik ben erg blij als Nickeriaan dat de President van Nickerie tijdig tot inkeer is gekomen en zijn agressief gedrag niet in fysiek geweld heeft omgezet. De 20 jarige jongere parlementariër Aziz Gajadien zou weer eens de ruimte krijgen om zich te verdedigen en het zou niet goed aflopen met de 20 jaar oudere persoon. De “behandeling” die hij van Aziz Gajadien zou krijgen, zou niet veel verschillen van de behandeling welke hij eerder op 13 december 2007 van Salam Somohardjo en Ronny Brunswijk gehad heeft.

De 'president van Nickerie' kan niet tegen verlies

De komende dagen, weken en maanden zal deze “President van Nickerie” heel fel reageren op het televisiestation van Jonnykhan tegen de heer Aziz Gajadien. Hierbij zal hij volledig ondersteund worden door de dansende Geetha Matahari (door de NDP is zij omgetoverd tot Priyanka Chopra).

Als Nickeriaan ken ik het gedrag van deze mensen en het enige wat deze “president” nog kan doen is flink uitschelden, fantaseren en allerlei leugens fabriceren tegen eerbare burgers en daarbij zal hij alle ruimte krijgen van de directeur/eigenaar van SBS (kanaal 32), van de heer Johnnykhan.

Wij moeten voorbereid zijn op deze vuilsmijterij en banaliteit van deze” President van Nickerie”. In het Nederlands zegt men vaak: ”De vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken”. Terwijl ik dit artikel schrijf komen oude herinneringen uit Nickerie bij mij op. Ik denk in deze direct aan het CCN.

Cultureel Centrum Nickerie (CCN) in de boezem van de NDP

Afgelopen zondag 3 augustus was ik samen met dokter Dew Sharman in Nickerie. De president van Suriname was met gezelschap in Nickerie om het partijcentrum van de NDP, welke gehuisvest is in het CCN gebouw, om zijn achterban toe te spreken.

Ik maak de Surinaamse Encyclopedie open en lees over het CCN op bladzijde 141 het volgende: “Op 26 mei 1951 werd door de Nationale Vereniging “Nickerie Vooruit” een Comité ter behartiging culturele belangen Nickerie opgericht, dat ondanks het nijpend gemis aan een eigen gebouw een reeks initiatieven ontplooide onder de bezielende leiding van ir. Anne van Dijk. Het in gebruik nemen van een eigen CCN-gebouw op 2 juli 1955 betekende een grote verbetering. Op 1 april 1958 werd het Comité omgezet in de Stichting Cultureel Centrum Nickerie ( CCN).

De gestadige groei sindsdien maakte de bouw van een nieuwe accommodatie noodzakelijk. Besloten werd tot de bouw van een Cultureel Vormingscentrum, waartoe de Nederlandse regering een bedrag van NF 1,7 miljoen beschikbaar stelde. Op 4 oktober 1969 werd het eerste gedeelte in gebruik genomen”. Hoe komt het dat het CCN-gebouw, welke gelegen is aan de Landingstraat, in de boezem van de paarse partij is beland? Nickeriaanse tongen beweren (geen officiële bronnen) dat de voorzitter van de Stichting, de heer A.E. (Lees NDP-er Anton Elias)  dit gebouw verkocht heeft aan de Nickeriaanse miljonair Johnnykhan (Johnny M.).

De autoriteiten moeten openheid van zaken geven. Dit CCN-gebouw mag niet in handen van particulieren belanden, omdat dit gebouw een historische betekenis heeft voor het district Nickerie en oude herinneringen oproept bij oudere Nickerianen.

Nickerianen worden overrompeld met beloften

De president van Suriname heeftop zondag 3 augustus in Nickerie gezegd dat AOV en kinderbijslag verhoogd zullen worden. Weer een belofte aan de Nickerianen. In 2010 had de voorzitter van de Megacombinatie, nu de president van Suriname, de Nickerianen op de laatste massameeting, op de hoek van de Gouverneur- en de Emmastraat, plechtig beloofd dat de government-take van diesel voor de rijstboeren afgeschaft zou worden.

Kort na 2010 werd de SRD ontwaard. De koers voor een US$ was 2,80. De koers is nu voor een US$ 3.47 (woensdag 6 augustus 2014). Alle Surinamers zijn door de regering Bouterse/Ameerali armer gemaakt met 24% (0.67:2.80)X100%= 23,93 % afgerond 24%). Elke SRD heeft nu een waarde van SRD 0.76. De rijstboeren zouden goedkope kunstmest krijgen via de Petro-Caribedeal. Al deze beloften zijn in de dampkring blijven hangen en de Nickerianen zijn nog armer geworden.

Elke Nickeriaan die met zijn auto naar Paramaribo gaat (vice-versa) betaalt gemiddeld alleen aan benzine 50 liter brandstof wat neerkomt op ongeveer SRD 250,00. Vele Nickerianen komen niet meer met hun eigen vervoer naar Paramaribo. De Nickerianen worden gevraagd om alert te zijn en niet geloven in allerlei beloften die niet waar gemaakt kunnen worden. Een cadeautje hier, een cadeautje daar brengt geen economische vooruitgang voor ons en voor ons nageslacht.

H. Ramadhin

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ GFC / Fos Network 14-08-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics