Nickerie.Net, maandag 18 augustus 2014


VHP mikt op 4 zetels in Nickerie

De Verenigde Hervormingspartij (VHP) heeft voor ogen om 4 zetels te halen bij de komende verkiezing in 2015 in het district Nickerie. Volgens partijvoorzitter ChandrikapersadSantokhi, die Dagblad Suriname te woord stond, is van bovenstaande veronderstelling uitgegaan op grond van een aantal zaken in het rijstdistrict, met name de registratie van nieuwe VHP’ers.Waar voorheen kernen uit 3 tot 4 personen bestonden, is de ledenomvang uitgebreid naar 50 tot 100. Ook de drukbezochte vergaderingen die in het westen gehouden worden en de motivatie van de kiezers geven de partij de zekerheid dat het doel bereikt zal worden.

Dagblad Suriname sprak ook met politiek-analist Hardeo Ramadhin, die de geschiedenis van de verkiezingen in Suriname in het kort weergaf. Ook volgens hem is het haalbaar dat de VHP 4 zetels in Nickerie kan halen. ‘De VHP kan de 3 zetels zonder inspanning binnenhalen en met een beetje moeite, goede propaganda en goede kandidaten kan ook de vierde zetel gehaald worden.’ Een terugblik vanaf de verkiezingen in 1987 wijst uit dat de VHP gedurende 4 verkiezingen achter elkaar3 zetels heeft behaald in Nickerie, namelijk bij de verkiezingen in 1987, 1991, 1996 en 2000. Bij de verkiezing in 2000 was het zelfs zo dat indien de VHP haar eigen kandidaat zou hebben staan op de lijst, zij met 4 zetels zou eindigen. In combinatieverband met het Nieuw Front stond het NPS-assembleelid wijlen Carmelita Ferreira op de lijst. Zij werd toen de vierde persoon die binnenkwam. Bij de verkiezingen in 2005 en 2010 behaalde de VHP slechts 1 zetel. Ramadhin wil geen uitspraak doen over de achteruitgang van de partij. Maar het stemt hem goed dat met het aantreden van Santokhi als nieuwe voorzitter van de partij, er een nieuwe wind is gaan waaien.

Hieronder de lijst van DNA-kandidaten van de VHP, die vanaf 1987 zijn gekozen in het rijstdistrict.

Verkiezingsjaar / VHP-assembleeleden:

1987: 1.Leakat Mahawatkhan 2.ChanderdathBachoe 3.John Ishwardath

1991: 1.Narain Mahadewsing 2.Randjiet Kisoensingh 3.Winod Kalloe

1996: 1.Achmad Jainoellah 2.Asha Koendjbiharie 3.Lachmipersad Tewarie

2000: 1.Ramdas Mahabier 2.Kris Matai 3.Leakat Mahawatkhan

2005: 1.Kris Matai

2010: 1.Lekhram Soerdjan

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ dWT 17-08-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics