Nickerie.Net, woensdag 10 september 2014


Jogi: “Politieoptreden tegen protestactie padieboeren discriminerend”

Tijdens een vreedzame protestactie van een aantal rijstboeren in Nickerie, afgelopen dinsdag, ging de politie ertoe over pepperspray te gebruiken om de boeren uiteen te drijven. De boeren waren op een drukke openbare weg gaan zitten waardoor het verkeer belemmerd werd. Parlementariër Mahinder Jogi (VHP/NF) keurt het ten zeerste af, dat boeren die voor hun rechten opkomen op dergelijke wijze zijn bejegend. Hij noemt het optreden van de politie discriminerend. Hierbij verwijst hij naar de kwestie van de occupanten, waarbij de politie terughoudend is geweest om tot acties over te gaan. “Maar tegen de rijstboeren wordt er gelijk met de harde hand opgetreden.

” Inspecteur Humphrey Naarden van de pr-afdeling van het KPS noemde het gebruik van pepperspray in de media “het minst ingrijpende middel dat de politie kan gebruiken”. Dit politieoptreden is volgens hem rechtmatig bij ordeverstoring.

“Ook in het binnenland barricaderen mensen en betreden zij illegaal concessies van Cambior, maar tegen hen wordt niet op een dergelijke manier opgetreden. De president spreekt hen zelfs toe”, zegt Jogi die hierbij het politieoptreden in de verschillende situaties vergelijkt. ‘Ook aan de rijstboeren heeft de president een oplossing beloofd, maar wanneer zij hem een petitie willen aanbieden, ook al zouden ze helemaal naar de stad toekomen om dit te doen, dan verschijnt de president doorgaans niet.’

In een verklaring uitgegeven door de gezamenlijke oppositie van DNA, tekende deze protest aan tegen het politieoptreden. Er zijn volgens de oppositie geen handelingen gepleegd door de betogers die de politie aanleiding zouden moeten geven tot het gebruik van pepperspray. Zij noemt het beleid van de regering c.q. de minister van Juspol ‘discriminerend’ en vindt dat de regering haar verontschuldigingen aan de boeren moet aanbieden.

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 05-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics