Nickerie.Net, dinsdag 16 september 2014


Santokhi tevreden terug van Nederland en Midden-Oosten

VHP-voorzitter Chan Santokhi kijkt tevreden terug op zijn diaspora en fact finding missie door Nederland en het Midden-Oosten. Het doel van de reis was informatie te verschaffen over de komende verkiezingen en het streven van de partij mede regeerverantwoordelijkheid te dragen in de bestuursvoering van Suriname na 25 mei 2015. Tevens werd onderzocht welke de mogelijkheden zijn tot concrete samenwerking met bevriende naties, waaronder Nederland en andere EU-partners, zowel op regeringsniveau, als met gelijkgerichte organisaties uit het maatschappelijke veld. Santokhi en zijn delegatie zijn maandag teruggekeerd naar Suriname.

608cc0a51931f164415c827e13b2ff93.jpg___Santokhi_ontvangt_boek_Choenni._.jpgVHP-voorzitter Chan Santokhi ontvangt een exemplaar van het boek 'Hindostaanse Surinamers in Nederland 1973-2013' van auteur Chan Choenni. (Foto: Hesi photography)

Het Bureau woordvoerder VHP, zegt dat de 'rol en betekenis van diaspora landgenoten in de ontwikkeling van Suriname' gedurende twee weken de rode draad in de besprekingen was met leidinggevende politieke en maatschappelijke autoriteiten. Tijdens het bezoek aan Nederland werd van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele dagen af te reizen naar het financieel centrum van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai. Op uitnodiging van exponenten uit de financieel-commerciële wereld werd van gedachten gewisseld over onder andere financieringsmodaliteiten van nationale ontwikkelingsprojecten. De uitkomst van het onderhoud zal tezamen met partijdeskundigen verder worden uitgewerkt en klaargemaakt voor mogelijke uitvoering, "terstond nadat de VHP, na 25 mei 2015, medeverantwoordelijkheid zal dragen in het bestuur van ons land", zegt de Oranje partij.

Onderhoud met politici

Met PvdA Tweede Kamer leden Tanja Jadnanansing en Ahmed Marcouch, belast met Veiligheid en Justitie, alsmede D66 lid Sjoerd Sjoerdsma, is in de respectieve fractiekamers, uitgebreid van gedachten gewisseld over aspecten van het betreffende beleidsgebied en hoe gezamenlijk het hoofd kan worden geboden aan gerelateerde vraagstukken. Voorafgaand daaraan was Santokhi feestelijk onthaald op een informatieve bijeenkomst van diaspora politieautoriteiten, die allen in verschillende delen van Nederland belast zijn met leidinggevende functies. Het contact met de veiligheidsdignitarissen werd afgesloten met een bezoek aan de directeur van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Wijnand Stevens, waarbij diepgaand aandacht werd besteed aan toekomstvisies.

Santokhi had ook een ontmoeting met het hoofd van de afdeling Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Matthijs Wolters, met wie aspecten van het buitenlands beleid werd besproken en hoe aan de relatie Suriname-Nederland, na 25 mei 2015, beter gestalte zal worden gegeven.

Beroep op diaspora-landgenoten

Naast de officiële gesprekken had Santokhi ook ontmoetingen op het sociaal-maatschappelijke vlak waaronder de feestelijke openingsverrichting van een VHP infokantoor in Den Haag. Hij nam ook een boekwerk in ontvangst van Prof. Chan Choenni, hoogleraar aan de Leerstoel Lalla Rookh.

De sociale activiteiten in Nederland werden afgesloten met een geslaagd festiviteit in Amsterdam (Aalsmeer). Santokhi hield de menigte, als diaspora landgenoten, voor zich bewust te zijn van hetgeen zich voltrekt in Suriname. "Al te goed beseffend in welke veilige en onbekommerde leefomstandigheden u zich bevindt in Nederland, zullen wij van de VHP nooit van u eisen alles achter u te laten en terug te keren naar Suriname. Maar wel doe ik een dringend beroep op u ‘Raak betrokken bij het herstel en de ontwikkeling van ons geliefd Suriname’. De keuze waarop, laat ik geheel over aan u”, zei Santokhi.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 16-09-2014 |

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics