Nickerie.Net, dinsdag 25 november 2014


Surinamers best geďntegreerd Nederland

PARAMARIBO - Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert in het donderdag gepubliceerde ‘Jaarrapport Integratie’ dat niet-westerse groepen nog steeds achterblijven bij autochtone Nederlanders. Toch gaat het in een aantal categorieën met Surinamers beter dan met andere groepen. Van de vier grote groepen niet-westerse allochtonen staat het inkomen van Surinamers op de eerste plaats, gevolgd door de Antillianen. Het CBS meldt dat dit komt doordat Surinamers en Antillianen vaker werken en minder vaak in de bijstand zitten dan Turken en Marokkanen. Surinamers en Antillianen gaan voorts vaker naar de havo of het vwo dan Turken en Marokkanen.

Tegelijkertijd gaan zowel Surinamers als Antillianen ongeveer net zo vaak als autochtone leerlingen naar het hbo. Opvallend is dat overige niet-westerse leerlingen, dus niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst, wat opleiding betreft veel minder verschillen van autochtone leerlingen.

Leerlingen van Iraanse herkomst gaan zelfs vaker dan autochtone leerlingen naar havo of vwo. Voorts wonen Surinamers – net als Antillianen en Marokkanen – relatief vaker in een appartement dan in een eengezinswoning. Er zijn overigens relatief veel Surinaamse, Antilliaanse en Somalische alleenstaande ouders, wordt eveneens uit het rapport gedestilleerd.

Turkse en Marokkaanse huishoudens bestaan, net als autochtone huishoudens, voor meer dan de helft uit een samenwonend (al dan niet gehuwd) paar met of zonder kinderen. Onder Surinamers en Antillianen komen eenpersoonshuishoudens echter net zo vaak voor als paren. Bovendien kennen zij relatief veel alleenstaande oudergezinnen. Het gaat om een op de vijf Surinaamse en Antilliaanse huishoudens.

Als verder naar de criminaliteitsstatistieken wordt gekeken, blijkt dat het aandeel van Antilliaanse verdachten nog steeds relatief groot is. Als het aandeel verdachten van misdrijven zes jaar na het vervroegd verlaten van de school in beschouwing wordt genomen, dan spannen de Marokkanen de kroon, gevolgd door Antillianen en Surinamers. In Nederland woonden in 2013 ruim 348.000 personen van Surinaamse origine.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /No Spang 24-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics