Nickerie.Net, dinsdag 25 november 2014


NPS trots op vreedzaam proces naar onafhankelijkheid

Vandaag herdenken en vieren wij de 39ste jaardag van ons bestaan als een onafhankelijk en soevereine natie. Surinamers van elke rang en stand zullen deze dag tussen vrienden en familie doorbrengen. De Nationale Partij Suriname (NPS), heeft reeds bij haar oprichting in haar statuten en beginselprogramma zich uitgesproken voor een vrij, zelfstandig Suriname en het instellen van een Surinaams burgerschap. Wij zijn er erg trots op dat wij onder leiding van onze oud-voorzitter en minister-president van Suriname de heer H.A.E. Arron leiding hebben mogen geven aan een proces, waarbij wij als samenleving op vreedzame wijze onze onafhankelijkheid op 25 november 1975 hebben mogen realiseren.

7ebe2e97d9f3144ee59cf1c701548512.png___nps_frambo.png25 november is een belangrijke dag in de historie van onze natie, niet alleen omdat het ons constant herinnert vanwaar wij komen, maar het ook een dag is waarop wij moeten reflecteren aan onze principes waarop onze natie gefundeerd is. Deze principes hebben bijgedragen aan de eenheid die wij bereikt hebben en de stappen die wij voorwaarts gemaakt hebben. Het is belangrijk dat wij deze principes overdragen aan de jeugd, zodat zij hun komaf kunnen appreciëren en de waarden van de natie kunnen herkennen. Dit is de essentie en significantie van onze Onafhankelijkheidsdag.

De Nationale Partij Suriname is nog steeds overtuigd van wat ons 39 jaar geleden heeft geïnspireerd, namelijk geloof dat elke burger gelijke rechten en kansen heeft. De overtuiging dat elke burger de vrijheid heeft in denken en spreken. Van deze overtuigingen zullen wij nimmer wijken omdat alleen de democratie een volk kan inspireren om tegen de menselijke onderdrukkers en de oude vijanden -honger –misère- wanhoop- strijd te leveren

Volgend jaar mei 2015 gaan wij weer naar de stembus. De NPS wenst u voor te gaan in het verder ontwikkelen van ons land. De tijd is meer dan ooit aangebroken voor ons als natie om ook te kijken naar de moeilijke taken van vandaag en morgen na de lasten van gisteren gedragen te hebben. De uitdagingen zijn significant en niet gemakkelijk. Echter weten wij dat Suriname 39 jaar geleden op uitdagingen en niet op beloften werd gebouwd en wij als Surinamers deze uitdagingen niet alleen aangaan, maar ook tot succes zullen brengen.

Namens de Nationale Partij Suriname, Dr. Gregory Rusland Voorzitter

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 25-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics