Nickerie.Net, maandag 01 december 2014


'Groot deel Marrontradities onmiddellijk afschaffen'

Voor Julian With mag een groot deel van de Marrontradities onmiddellijk afgeschaft worden. De tradities houden de groep verdeeld, remmen de ontwikkeling en zijn bovendien allang achterhaald, meent hij. “Voor mijn part mag negentig procent van de tradities op de vuilnishoop”, deelde With mee. Sommige cultuuruitingen zijn voor With zijn manifestatie van niet ontwikkeld zijn.

d491c978bd8ab0c3a1f721e75146b677.jpg___boeken_with.jpgJulian With bezig met uitleg over zijn boeken. (Foto: René Gompers)

With heeft op zondag in het centrum van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) een Marronmeeting gehouden. Op de bijeenkomst werd uit de doeken gedaan wat de Marrons ervan weerhoudt te floreren. De cultuur heeft er veel mee te maken. Tradities worden overgewaardeerd. Het kan er bij de criticus niet in dat geschoolde en hoogopgeleide Marrons dit toelaten en niet werken aan verandering.

With haalde enkele tradities aan die onmiddellijk naar de vuilnishoop moeten. “Toen Hugo Jabini met een oorlog dreigde, ging het om de begrafenis van een overledene in het door hem zelf gestichte dorp. Als de regering zou meewerken dat de begrafenis in het dorp zou doorgaan, zouden er doden vallen en werd gesteld dat alle vrouwen in de omliggende dorpen zouden doodgaan. Dat is pure onzin.”

Tijden veranderd

In een ander geval heeft het drie maanden geduurd voordat granman Belfon Aboikoni van de Saramaccaners werd begraven. De begrafenis heeft SRD 1.2 miljoen gekost en is betaald door de overheid. Ook werd aangegeven dat de overleden granman zou bepalen wie de opvolger zou worden. “Als de gemeenschap maatschappelijk voordeel uit het geld had gehaald, was er niks aan de hand. De overheid betaalt graag, omdat het de Marrons toch niks oplevert. En met de doden valt niks te bespreken. Dit is geen cultuur maar een manifestatie van onontwikkeldheid”, concludeerde With. “Wie gelooft in praten met een overleden granman,  toont aan de buitenwereld dat ze nog in de kleuterfase verkeert. Men gaat je net zo behandelen, als een kleuter.”

Cultuur is ook de ‘wraakactie op de familie van een moordenaar’. In dorpen is het zo dat nabestaanden van een vermoord persoon, of dat nou per ongeluk of gepland gebeurd is, de bezittingen van de moordenaar en zijn familie vernietigen. “In een moderne maatschappij dient de moordenaar gestraft te worden en niet zijn familie”, gaf With aan. Ook de ‘winti's’ die bij begrafenissen een persoon aanmerken als verantwoordelijke voor het overlijden van een persoon mogen voor With in de vuilniston.

With gaf aan dat sommige tradities ontstaan zijn uit situaties van vroeger. De omstandigheden waar het traditionele gezag in functioneerde, waren anders. De dorpen zijn niet meer geïsoleerd. Het traditionele gezag is niet in staat de nieuwe situaties te beoordelen. Opvolging moet niet meer door de familielijn, omdat dat geen garantie is voor goed leiderschap. With wil een culturele revolutie. “De meeste tradities zijn ook niet voordelig voor de vrouwen”, merkte hij op. “De mannen gaan bij verandering het meeste in opstand komen, omdat het nou eenmaal cultuur is om vier of vijf vrouwen te hebben.

René Gompers

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 01-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics