Nickerie.Net, maandag 02 januari 2017


Santokhi: Eigen problemen oplossen door goede leiders

"In het belang van ons land en onze kinderen, wens ik voor 2017 dat onze strijdbaarheid ontwaakt, dat wij beseffen dat wij onze eigen problemen kunnen oplossen met goede leiders." Deze wens wordt uitgesproken voor het net aangebroken nieuwe jaar door VHP-voorzitter Chan Santokhi. Over 2016 heeft de politicus nauwelijks iets goeds te zeggen. "In 2016 zijn wij allemaal verarmd, behalve een kleine kliek rondom de vleespotten van de president."

De nieuwjaarstoespraak van de VHP-leider:

foto"Landgenoten,

2016 is een zeer bewogen en dramatisch jaar geworden. Vrijwel elke landgenoot heeft zware financiŽle en sociale klappen gehad. Wij, het volk van Suriname, hebben geleden onder prijsstijgingen, en onze middenklasse is verarmd en verdwenen. De regering heeft ons luchtkastelen voorgespiegeld, maar de werkelijkheid was dat de gezondheidszorg is verslechterd en scholen onvoldoende geld kregen. Bedrijven moesten sluiten en arbeidersgezinnen werden brodeloos, voor goed opgeleide jongeren was geen werk. Sommige ouders konden hun kinderen niet te eten geven of naar school sturen. Elke dag stonden er veilingen in de kranten en verloren hardwerkenden hun bezittingen. Seniore burgers die een redelijk pensioen hadden opgebouwd, zijn er pijnlijk achter gekomen dat ze er niet meer van kunnen leven.

In 2016 zijn wij allemaal verarmd, behalve een kleine kliek rondom de vleespotten van de president. Miljarden Amerikaanse dollars van het volk die uit olie, goud en bauxiet waren verdiend, verdwenen aan dure vliegreizen en regelrechte corruptie. Staatsbedrijven en ziekenhuizen werden financieel naar de rand van de afgrond gebracht. Geen enkele corruptiezaak werd onderzocht. En terwijl de regering voor haar eigen veiligheid lijfwachten, gepantserde autoís, drones en dure apparatuur regelde, werden gewone mensen elke dag beroofd en mishandeld en zijn Chinese winkeliers vermoord.

Uit een opiniepeiling van juni 2016 gaf 90% van ons volk aan dat hun financiŽle en andere omstandigheden slechter waren dan het jaar daarvoor; slechts 2% had een beter leven gekregen. Dat was in juni, de situatie is sindsdien verder verslechterd.

Suriname bungelt onderaan

Ons land werd ťťn van slechtst presterende van de wereld, onderaan bungelend in de groep van de armste landen in onze regio met Venezuela, Guyana en HaÔti. Wij hebben de derde hoogste inflatie ter wereld; de regering behoort tot de top 10 meest corrupte in de Amerika's, en onze economie is de slechtst presterende van Latijns Amerikaanse en het Caribisch Gebied. Er zijn zoveel leningen aangegaan dat er ernstige zorgen zijn over de last die op de komende generaties is geladen. Het financiŽle faillissement van Suriname blijkt uit een van de laatste leningen in 2016 van US$ 30 miljoen, omdat anders de voorziening van medicijnen en basisgoederen in gevaar zou komen. Dat is de trieste erfenis van de paarse regering.

Het onkundige en onbehoorlijke bestuur is verworden tot een circus van mislukte kunstjes waardoorheen een propagandamachine ratelt. De president vertelt tot vervelens toe hoeveel hij van ons houdt, maar blijft onbetrouwbaar en ongeloofwaardig.

Dat het niet erger is, komt door de politieagenten, verpleegsters, onderwijzers, kleine zelfstandigen, taxichauffeurs, bus- en boothouders, winkelverkopers, ambtenaren en vele andere burgers die trouw en eerlijk hun werk zijn blijven doen. Het komt door de bedrijven, die ondanks wanbetalingen door de overheid, zijn blijven presteren en anderen bleven ondersteunen. Als er in Suriname in 2016 zaken goed zijn gegaan, dan is dat gebeurd door eerzame burgers, en ik wil u daarvoor bedanken. Ook al heeft de regering u in de steek gelaten, u heeft uw medemens niet in de steek gelaten en dat is een compliment waard. Ik wens diep respect uit te spreken aan deze burgers waaronder veel jonge mensen, die moeilijkheden hebben doorstaan, maar eerlijk zijn gebleven. Ik betuig respect aan leiders uit de gemeenschap in kerken, bonden, bedrijven en partijen die gekozen hebben voor moraal in plaats van macht; die gekozen hebben om te leiden en niet te likken.

Verdere ellende

Hoezeer ik u uit het diepste van mijn hart het allerbeste toewens in het nieuwe jaar, moet ik u voorbereiden op verdere ellende. Want de vooruitzichten voor 2017 zijn somber. De regering zal in 2017 onvoldoende eigen inkomsten hebben om de lopende uitgaven van de overheid -zoals salarissen- te betalen. De overheid zal 12% meer geld uitgeven in plaats van te bezuinigen. U gaat hiervoor betalen, want de regering heeft aangekondigd dat de belastingen omhoog gaan, en er nieuwe belastingen komen. U heeft gemerkt hoe men stilletjes de brandstofprijs heeft verhoogd, terwijl men u mooie verhalen voorhoudt. U en ik zullen de prijs blijven betalen voor wanbeleid en corruptie.

In het komende jaar zal weer SRD 3 miljard geleend worden. Aan de andere kant moet SRD 2,2 miljard aan schulden afgelost moeten worden, maar dat geld is er niet. Er wordt gewichtig gepraat over productiebeleid, maar het geld voor de productieministeries zoals LVV en Natuurlijke Hulpbronnen is met meer dan de helft verminderd. De rente bij de banken zal klimmen richting 25%.

Landgenoten,

Ons land is een roversbende geworden onder leiding van corrupte leiders, die zich met hun vrienden hebben verrijkt, terwijl u armer bent geworden. De regering luistert helaas naar niemand: niet naar de Nationale Assemblee, niet naar het FEP, niet naar de Vereniging van Economisten, niet naar bedrijven en bonden en niet naar de Sociaal Economische Raad. Als VHP zullen wij ons in DNA stevig blijven inzetten, maar dat zal niet voldoende zijn. Om de vernietiging te stoppen en weer hoop te bieden zullen wij, de eigenaren van Suriname, iets moeten doen. Zullen we ons als moderne slaven verder laten uitbuiten, en verzuchten: ĎLuku fa den man e pina wi bajaí, of zullen wij opstaan om ons land te bevrijden van de zweepslagen van de nieuwe uitbuitende politieke elite. Wij zullen bepalen of er nieuwe hoop komt voor ons land.

Het is de hoogste tijd voor strijdbaarheid en leiderschap. Het is tijd dat wij de bestuurlijk impotente regering opzij zetten, ons land overnemen, de rommel opruimen die zij in 7 jaren geschapen hebben, en weer de vooruitgang inzetten. Het is de hoogste tijd dat leiders uit politiek, vakbeweging, bedrijfsleven, maatschappelijke groepen en overige organisaties hun verschillen en twijfels opzij zetten en gaan samenwerken. Ik roep vandaag op tot die samenwerking tot redding van Suriname. Wij hebben daarbij niet alleen de leiders van organisaties nodig maar ook elke burger die zijn hart op de juiste plaats heeft. Wij weten dat de meeste mensen die in 2015 op de NDP hebben gestemd, inmiddels diep teleurgesteld zijn, omdat ze voor de gek zijn gehouden. Wij nodigen ook deze broeders en zusters, uit om met ons zij aan zij te staan en ons land te redden.

Landgenoten,

Wij hebben de goede gewoonte om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar geluk te wensen. Ik wens u uit het diepst van mijn hart, maar eveneens in alle ernst toe, dat u en uw geliefden gezond blijven in 2017, en als er iemand ziek wordt, dat er medicijnen zullen zijn. Ik wens u toe dat u in staat zult blijven om uw gezin voldoende te kunnen voeden en kleden. Ik wens u toe, dat als u gewerkt hebt voor de overheid, u op tijd uw geld ontvangt en dat u niet gevraagd wordt om tjukuís te betalen en mee te doen aan corruptie. Ik wens u toe dat uw auto en huis niet op de veiling terecht komt en ik doe een beroep op het bankwezen om te zoeken naar oplossingen voor deze medeburgers.

In het belang van ons land en onze kinderen, wens ik voor 2017 dat onze strijdbaarheid ontwaakt, dat wij beseffen dat wij onze eigen problemen kunnen oplossen met goede leiders. Ik wens dat wij onderlinge verschillen en misverstanden weten te overbruggen zodat het schip Suriname niet zinkt. Ik wens dat wij elkaar als broeders en zusters vinden, en, hoe wij hier ook samen kwamen, de handen in elkaar slaan, dit land redden en de jeugd een fatsoenlijke toekomst bieden.

Ik wens u een strijdbaar 2017 toe.

Vooruitstrevende Hervormings Partij Chan Santokhi Voorzitter

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 31-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics