Nickerie.Net, dinsdag 03 januari 2017


Breeveld: Heuse kartels ontwikkeld ten koste van volk

"Er moeten nu daden gesteld worden in ons land, omdat er een eind moet komen aan het gedrag van toppers die Suriname als persoonlijk wingewest zien. Zij hebben heuse kartels ontwikkeld om zichzelf te zegenen ten koste van een bevolking, die nauwelijks het hoofd boven water kan houden." Zo reageert de voorzitter van DOE, Carl Breeveld, om een reactie gevraagd op de nieuwjaarstoespraak van president Desi Bouterse.

Breeveld zegt dat de reactie van de president bevestigt wat DOE al jaren bij herhaling aan de orde heeft gesteld. "In de opmerkingen van de president bevestigt hij indirect dat names en faces, vriendjespolitiek, fraude, omkoping etc. in de afgelopen zes jaar van zijn bewind niet zijn aangepakt. Maar daar heb ik hem bij herhaling op gewezen. Nothing new. Het verschil met vorige regeringen, waar corruptie ook hoogtij vierde, is dat er publieke personen veroordeeld zijn door de rechter. Onder Bouterses regering is dat nooit gebeurd," stelt Breeveld.

Bij de laatste jaarrede heeft de politicus de president erop gewezen dat er personen zijn die topposities op zijn kabinet en daaromheen bekleden, van wie het publiek geheim is dat zij een scheve schaats gereden hebben, maar dat ze door hem gewoon gehandhaafd worden. "Daarop reageerde hij door te zeggen, dat er al directeuren van bedrijven waren bedankt. Hiermee wilde hij aangeven dat hij wel maatregelen genomen heeft. Maar dat is toch een lachertje? Want als er al directeuren zijn bedankt, waar zijn dan de juridische stappen gebleven? Bovendien ging het echt niet alleen om directeuren, waar we het over hadden, en dat weet de president. Vaker riep men in het parlement, wanneer ik misstanden aankaartte: 'Kom met bewijzen!' Schande natuurlijk, want een integere, zichzelf respecterende regering laat bij dergelijke opmerkingen gelijk een onderzoek instellen. Bovendien zijn er nu CLAD rapporten die er geen twijfel over laten bestaan dat staatsmiddelen oneigenlijk zijn gebruikt. Gewoon misbruik!", betoogt de DOE-topman.

Ondanks deze rapporten en tal van andere grote missers, waarbij Suriname en zijn bevolking grof benadeeld zijn, volgden er geen concrete acties door de president. Zo wordt corruptie gefaciliteerd, beklemtoont Breeveld. "Nota bene onder een president die reeds in 2010 in De Nationale Assemblee gezegd heeft, dat hij een kruistocht voeren zou tegen corruptie en verkwanseling van staatsmiddelen zou tegen gaan. Nog nooit heeft een president zo ferm en duidelijk zich tegen dit euvel uitgesproken. Helaas moeten we deze uitspraak plaatsen onder de noemer: 'Mofo taki!' Actions speaks louder than words, is in deze ons uitgangspunt en ook exact wat de samenleving verwacht. We mogen een voorbeeld nemen aan China waar de laatste jaren anti-corruptie hoog op de agenda staat van het Chinese leiderschap. De ene na de andere topper die een scheve schaats gereden heeft, wordt uit zijn functie gezet en veroordeeld. Er zijn verschillende lijnen uitgezet om corruptie in het land te bestrijden. Omkoping, waaronder het geven van dure cadeaus, wordt krachtig afgestraft. Zelfs in de communistische partij is dadendrang op dit stuk manifest. Ook een aantal invloedrijke partijleden moest het ontgelden."

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 03-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics