Nickerie.Net, woensdag 04 januari 2017


Open brief prof. Hubert Rampersad aan president Desi Bouterse

Beste president,

Corruptie gaat gepaard met een slecht investeringsklimaat, daardoor minder industriële productie, daardoor minder werkgelegenheid, daardoor minder inkomsten, daardoor meer geld lenen in het buitenland, daardoor een hogere staatsschuld, daardoor een hoge instabiele koers van de SRD, daardoor hoge inflatie, daardoor meer armoede en daardoor meer criminaliteit.

U en uw regering zijn zich hiervan niet bewust want uw regering blijkt de meest corrupte regering ooit in Suriname te zijn, hetgeen onder meer blijkt uit de meer dan 26 onopgeloste grootschalige corruptiegevallen tijdens uw regeerperioden in de afgelopen jaren.

Ook schijnt Suriname een van de meest corrupte landen in de Caricom te zijn, zie http://tiny.cc/4oz6hy en in de top 10 van de meest corrupte landen van de America’s te zitten: http://tiny.cc/3qz6hy.

Het is daarom niet verwonderlijk dat uw minister Hoefdraad “The Most Corrupt Surinamese Politician Award 2016” heeft gewonnen: http://tiny.cc/r1fphy.

U gaf in uw nieuwjaarsrede aan dat u geen politiek van ‘names en faces’, fraude en corruptie meer zal toestaan. Het is te hopen dat het deze keer weer geen loze beloftes van u zijn en dat u eindelijk de daad bij het woord zal voegen.

Ik ben als onafhankelijke global anti-corruption crusader bereid u onbezoldigd te helpen om de grootschalige corruptie in uw regering en ambtenarenapparaat systematisch en duurzaam aan te pakken indien u serieus hierover bent en als het geen loze belofte is die in een dronken nieuwjaarsbui is gemaakt. Zo help ik momenteel diverse andere landen via het Authentic Governance Institute in America om bewustwording omtrent good governance, ethics en integriteit te creëren, zoals bijvoorbeeld in Amerika: http://tiny.cc/1xr0cy, Midden Oosten: http://youtu.be/v4fgejkSiRw, Ghana: http://tiny.cc/kz06hy, Nigeria: http://tiny.cc/5z06hy.

Om te voorkomen dat ik mijn kostbare tijd aan Suriname ga verknoeien, stel ik de volgende voorwaarden voor mijn gratis tijdelijke hulp:

1) mijn aanbevelingen moeten binnen 1 maand ongestoord worden geïmplementeerd, gekoppeld aan zware straffen bij overtreding van de nieuwe anti-corruptieregels en

2) corrupte partijleden, ambtenaren en ministers die zich aantoonbaar schuldig maken aan corruptie, moeten onmiddellijk worden opgesloten. Dit gratis aanbod is geldig tot 1 februari. Daarna niet meer, vanwege mijn drukke buitenlandse agenda in 2017.

Hoogachtend,

Prof. Dr. Ir. Hubert Rampersad

Global Anti-Corruption Crusader

Anti-Corruption & Ethics Movement Suriname

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / ILoveSU 04-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics