Nickerie.Net, zondag 22 januari 2017


Suriname realiseert na 20 jaar record rijstexport, mede door verkoop van oude voorraden

Suriname heeft na twintig jaar een record rijstexport gehad van 103.000 metrieke ton. In 2015 was de export 101.000 ton. In de eindjaren ’80 heeft de rijstsector voor de laatste keer een export boven de 100.000 ton gehad. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt aan Starnieuws dat wederom is bewezen dat door samen te werken grote hoogten kunnen worden bereikt. De cijfers van de hoeveelheid is echter vertekend, omdat het gaat niet alleen om de producten van het lopend seizoen, maar ook om voorraden van afgelopen seizoen die mede door falen van de NDP-regering onverkocht waren gebleven.

Bhagwatpersad Ramadhin, voorzitter van de Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs (VVRE), heeft 40 tot 50% van deze record export voor zijn rekening genomen. Hij zegt aan Starnieuws dat het succes ligt in het vinden van meer markten waardoor betere prijzen zijn bedongen. In het afgelopen jaar waren er ook weinig problemen in de sector. “De watervoorziening was goed en we hebben de volledige medewerking gehad van de LVV-minister.” Ofschoon hij tevreden is met het resultaat, wijst hij op de hogere bankrentes van bijna 20%. Alleen de Surinaamsche Bank heeft volgens de VVRE-voorzitter de rente voor de landbouwsector nog gehouden op 16%. Aan de andere kant speelt ook de hoge koers de sector parten. Het grootste deel van de inputs voor de landbouwsector komt invoerrechtenvrij binnen, maar door de hoge koers zijn ze ook duurder. Ramadhin zegt dat ook de betalingen voor de exporten vlotten. Waren er in 2015 nog wat kinderziekten bij de eerste exporten naar Venezuela, nu zijn die verholpen. De vraag naar Surinaamse rijst is groot, nu er nieuwe markten zijn aangeboord. Suriname exporteert nu naar onder andere Brazilië, Venezuela, Jamaica en Europa.

Sinds 2010 stijgt het ingezaaid areaal voor rijst. Zes jaar geleden was er een inzaai van tussen de 22.000 en 23.000 hectares per seizoen. Vorig jaar is er tussen de 32.000 en 33.000 hectares per seizoen ingezaaid. Omdat de zoutwatergrens zich steeds meer landinwaarts verplaatst, kon er niet meer worden ingezaaid, weet minister Algoe. Hij zegt dat met het vernieuwen van de pompen te Wageningen, daar een oplossing in komt. Het contract voor de nieuwe pompen is al getekend met een Indiaas bedrijf. Bij zijn aantreden als minister in april 2014 had hij zich als streven een export van boven de 100.000 metrieke ton gesteld.

Na een piekperiode in 1986 ging het steeds bergafwaarts met de rijstsector, waardoor ook de exporten bleven dalen. De landbouwminister is blij dat alle actoren in de sector geloof hebben en de schouders onder het werk zetten. Hij is trots op de hele sector, van landbouwers tot verwerkers en exporteurs, dat deze het heeft klaargespeeld om een record export neer te zetten en tegelijkertijd ook de lokale consumptie heeft kunnen garanderen. Lokaal wordt er per jaar ongeveer 34.000 metrieke ton rijst verbruikt.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /FOS 07-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics