Nickerie.Net, woensdag 11 januari 2017


Gajadien: ‘Kwestie Alcoa riekt naar enorme corruptie’

De hele kwestie rondom de onderhandelingen voor de definitieve sluiting van multinational Alcoa in Suriname, riekt naar corruptie. Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de speciale parlementaire commissie belast met deze kwestie, merkt op dat het niet bekend is wat de bestemming van het fabrieksterrein van Suralco zal zijn en in wiens handen dit terecht zal komen. Ook bij de ontmanteling van delen van de aluinaardefabriek te Paranam zijn er volgens hem te veel onduidelijkheden. Hij vermoedt dat deze ontmanteling direct gedaan zal worden door bedrijven die gelinkt zijn aan leden van de onderhandelingscommissie. Daarnaast is het ook onduidelijk of er afspraken zijn gemaakt met de onderhandelingscommissie over de faciliteiten op Trinidad en Tobago, die door Suralco werden gebruikt. Vandaag komt De Nationale Assemblee (DNA) in openbare vergadering bijeen om de anticorruptiewet te behandelen. Gajadien benadrukt dat zijn fractie alles in het werk zal stellen dat president Desi Bouterse onmiddellijk wordt opgeroepen om verantwoording in DNA af te leggen over deze kwestie. “Als de DNA-voorzitter mij de mogelijkheid niet biedt om mijn punt hierover te maken, zal ik zeker tijdens de behandeling van de anticorruptiewet deze zaak aan de orde stellen. Dit riekt naar enorme corruptie die gepleegd wordt vanuit regeringskringen”, zegt de parlementariër. Volgens de politicus is dit een kans voor het staatshoofd om daadwerkelijk te bewijzen dat het hem menens is corruptie met wortel en tak uit te roeien.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2017/01/Gajadien-_Kwestie-Alcoa-riekt-naar-enorme-corruptie_.jpgDewanand Balesar lid van commissie

Gajadien benadrukt dat het parlement een oude Memorandum of Understanding (MoU) unaniem had verworpen, omdat deze niet in het belang was van Suriname. Hierbij was ook de boodschap aan de regering meegegeven om een andere onderhandelingscommissie in te stellen, omdat het vertrouwen in de toenmalige commissie totaal zoek was. Echter heeft de regering volgens hem tegen de instructies van het parlement in dezelfde commissie wederom ingesteld, waarbij enkele mensen aangevuld zijn. De leden die nu zitting hebben in de onderhandelingscommissie zijn Dilip Sardjoe (voorzitter), Mark Waaldijk, Errol Jaeger, Herman Alendy, Joyce Naar, Kitty Sweeb en Dewanand Balesar. Uit deze groep heeft Herman Alendy zich reeds onttrokken. Opmerkelijk volgens Gajadien is ook de benoeming van ex-minister Dewanand Balesar van Openbare Werken, die in 2008 tot twee jaar onvoorwaardelijke celstraf werd veroordeeld voor corruptie. Balesar is eerder ook door de president geplaatst in de commissie, die belast was met het in orde maken van het treinproject. De aanstelling van Balesar in deze commissies is des te opmerkelijker, omdat president Bouterse tijdens zijn nieuwjaarsrede opnieuw had aangekondigd een kruistocht tegen corruptie te zullen beginnen.

Sardjoe en Waaldijk maken deel uit van andere internationale bedrijven

Volgens Gajadien heeft NH-minister Regillio Dodson in een eerder gesprek aangegeven dat in principe conform internationale regels geen enkel ander multinational namens de staat zou kunnen onderhandelen. In dit geval nemen Sardjoe en Waaldijk volgens Gajadien wel deel in andere internationale bedrijven. “In het kader van corporate governance zouden zij geen deel van deze onderhandelingen moeten uitmaken. Het is duidelijk dat de president dat niet in acht heeft genomen. Het advies van het ministerie is terzijde geschoven”, aldus Gajadien.

Dodson mag niet bemoeien bij onderhandelingen met Alcoa

Gajadien benadrukt dat de parlementaire commissie in december 2016 getracht heeft om een bijeenkomst te houden met de NH-minister Regillio Dodson en de leden van de onderhandelingscommissie, waarbij gebleken is dat Dodson niet mag bemoeien bij de onderhandelingen met de multinational. Hierbij zijn alle voorbereidingen van de bewindsman teruggebracht naar nul. “De president heeft alles gedirigeerd naar de onderhandelingscommissie, waardoor de minister slechts een jojo-rol vervult”, aldus Gajadien. De VHP’er benadrukt dat er wederom een meeting na 28 december zou komen. Echter is deze vergadering tot de dag van vandaag niet gekomen.

Enorme milieuvervuiling

Gajadien voert aan dat bij overname blijkt dat er sprake is van milieuvervuiling, waarbij de drinkwatervoorziening in het gebied gevaar loopt. Deskundigen hebben volgens hem aangegeven dat in het gebied er sprake is van een sociaal-maatschappelijke en technische schade van USD 750 miljoen. “Deze indicatoren tonen aan dat de president niet in het belang van het volk handelt. Alcoa zal hierdoor op een slinkse wijze alle bedrijfsactiviteiten overdragen en vertrekken, zonder dat enige schadeclaim aan Suriname betaald zal worden”, aldus Gajadien.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DSB 10-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics