Nickerie.Net, zaterdag 14 januari 2017


Van Dijk-Silos bevordert penitentaire ambtenaren strafinrichting Hazard

De minister van Justitie en Politie (Juspol), Jennifer van Dijk-Silos, heeft in Nickerie 44 penitentaire ambtenaren van de strafinrichting Hazard in Nickerie vrijdag bevorderd naar een naast hogere rang. In aanwezigheid van de bewindsvrouw zijn epauletten voor de pas gepromoveerde penitentaire ambtenaren opgespeld.

De feestelijke plechtigheid is na jaren weer in de strafinrichting gehouden. Ze drukte de ambtenaren op het hart om te allen tijde correct te blijven. Van Dijk-Silos gaf aan dat het ministerie sedert vorig jaar een traject heeft ingezet om alle penitentaire inrichtingen te verzelfstandigen. Daarbiij spelen de penitentaire ambtenaren een belangrijke rol. Ze hebben volgens haar door hun creativiteit ervoor gezorgd dat de uitgaven van justitie omlaag is gehouden.

Ook juicht de minister het proces van re-integratie van gedetineerden toe. Penitentaire inrichting Hazard leent zich op dit moment uitstekend voor om het project rond de re-integratie als proefproject te starten. “We zijn al bezig met wetgeving om de re-integratie vorm te geven,” stelde de minister.

‘Directeur van Hazard, Carlo Palmtak, zegt dat de inrichting na jaren weer een opperpenitentaire ambtenaar en een aantal hoofdpenitentaire ambtenaren eerste klasse erbij heeft. Tussen de bevorderden prijkt een aantal jongeren met een ster. Hij is blij met deze nieuwe ontwikkeling.

Palmtak bedankte de minister voor haar steun om in de penitentaire ambtenaren te investeren. Van de 44 ontvingen twee een bijzondere onderscheiding namelijk de ajunct-opperpenitentaire ambtenaar en hoofdpenitentaire ambtenaar derde klasse. De directeur is zeer verheugd door de groei die de inrichting nu meemaakt.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /SME Herald 14-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics