Nickerie.Net, maandag 16 januari 2017


‘Meldpunt kindermishandeling Nickerie niet van de baan’

16/01/2017 - Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Het project Meldpunt Kindermishandeling in Nickerie is door geldgebrek niet van de grond gekomen, maar het is zeker niet van de baan, zegt minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos. Ze zal weer een poging wagen om het project tegen eind dit jaar te realiseren.

Minister Jennifer van Dijk-Silos zal weer een poging wagen om het meldpunt tegen eind dit jaar te realiseren.Minister Jennifer van Dijk-Silos zal weer een poging wagen om het meldpunt tegen eind dit jaar te realiseren.

"We moeten het geld ervoor van Unicef krijgen." Alle meldpunten die geopend zijn, zijn volgens haar 'bedelend' tot stand gekomen. "We hadden al een plek om in Nickerie te beginnen, maar door omstandigheden is het project mislukt." Ze hoopt dat districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh zal helpen met het realiseren van een meldpunt. "Als we kijken naar de cijfers van aangiftes van kindermishandeling, dan rechtvaardigt dat een meldpunt waar mensen kunnen aankloppen voor hulp."

Deze week wordt de pilot van Apoera afgesloten en zal de minister op basis van de cijfers besluiten hoe verder. Ze zegt verdrietig te worden als ze naar de cijfers in Coronie kijkt. Van het meldpunt Latour heeft ze nog geen informatie. Van Dijk-Silos noemt aangifte bij de politie een te hoge drempel voor de mensen. Het systeem dat nu wordt toegepast is er één dat het Verenigde Naties kinderfonds Unicef geweldig vindt, gezien de beschikbare resultaten.

"Het project heeft erin geresulteerd dat mensen bewust zijn geworden, waardoor je meer meldingen krijgt. Wij moeten verder gaan werken aan de bewustwording." De bewindsvrouw zegt dat ook scholen actief zullen worden betrokken bij de oplossing van dit probleem. Daarnaast zal er gebruik moeten worden gemaakt van buurt- en andere organisaties om erachter te komen waar kinderen misbruikt en mishandeld worden

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 16-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics