Nickerie.Net, woensdag 18 januari 2017


VHP ready om anytime macht over te nemen

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) is ready om op elk moment de regeermacht over te nemen. Dit zei Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, gisteren tijdens een herdenkingsdienst in verband met de 68ste jaardag van de VHP in het partijcentrum aan de Jaggernath Lachmonstraat. “Wij als volk, als politieke partij, moeten deze paarse puinhopen gaan opruimen”, aldus Santokhi. Hij zei dat de totale bevolking straks de schouders eronder zal moeten zetten. Santokhi benadrukte het belang van onderling partnerschap en eenheid in de samenleving. Hij merkte op dat dit in gevaar is, niet van buiten, maar van binnenuit. De VHP-voorzitter zei dat de positie van de stakende leerkrachten veel sterker zou zijn als er sprake is van eenheid en partnerschap. “Het is nog niet te laat”, aldus Santokhi. Hij zei dat het een moeilijke strijd zal worden, maar gaf aan dat de VHP de nodige inzichten, ervaringen, kennis en strijdmethoden heeft om de strijd aan te gaan samen met andere groepen in ons land. Hij gaf aan dat alle corruptelingen opgespoord zullen worden en berecht worden.

Santokhi gaf aan dat ook de VHP in de regering had kunnen zitten, maar om diverse redenen hiervoor niet heeft gekozen, vooral vanwege haar partij-ideologie. Hij merkte op dat het de NDP is gelukt door bedrog en leugens de stem van de meerderheid van de bevolking te krijgen op 25 mei 2015. De VHP-voorzitter zei dat wij dat moeten vasthouden om daar die mindshift te brengen bij het volk van Suriname. Hij constateert dat de regering de adviezen nauwelijks heeft overgenomen om uit de crisis te geraken. “De regering heeft geen intentie om goede dingen met het land te doen”, concludeerde Santokhi. De regering is bestuurlijk volgens hem niet in staat om te leiden, ondanks de inzichten die werden aangereikt door de politiek, het bedrijfsleven, de vakbewegingen en deskundigen. Santokhi verklaarde dat het vaststaat dat onze kinderen en generaties na ons opgescheept zullen zitten met hoge schulden van deze regering.

Inmiddels is het partijprogramma voor 2020-2025 ook al uitgewerkt door deskundigen en aangeboden aan het hoofdbestuur van de VHP. Dit programma zal verder met andere besturen besproken worden. Gisteren werd ook een eindverslag overhandigd over de agrarische sector van ons land. Dit verslag is in lijn met de wereldagenda voor nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen, waaraan ook Suriname zich internationaal gecommitteerd heeft om deze te bereiken in 2030. Santokhi gaf aan dat wij dit grote plaatje met ons allen voor ogen moeten houden. “Er liggen kansen voor ons land, als we moderne technologieën weten te combineren met sterke punten van onze landbouwtraditie”, aldus Santokhi. Ook Family Farming heeft volgens de VHP potentie in ons land.

De VHP-voorzitter vroeg de almachtige voor kracht en standvastigheid om haar morele kompas te blijven varen, rekening houdende met de huidige crisis in ons land en het algemeen belang van Suriname voor ogen. “Wie het verleden niet kent, zal nooit grip kunnen krijgen op de toekomst”, aldus Santokhi. Hij zei dat de VHP in haar 68-jarig bestaan zich heeft aangepast aan de veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden. Hij benadrukte dat de VHP meegaat met vernieuwings- en veranderingsprocessen die zich nationaal, regionaal en internationaal voltrekken. Hij merkte op dat de VHP gelukkig over de nodige deskundigheid en kennis beschikt om zich aan te passen aan deze veranderingen, zonder haar eigen identiteit te verliezen. Hiermee wordt de VHP voor iedere Surinamer toegankelijker, die de uitdaging wil aangaan om een bijdrage te leveren ongeacht ras, kleur, geslacht, geloof en cultuur.

Hij benadrukte dat de VHP reeds lang het proces van interne hervormingen en transformaties heeft ingezet en zei dat het hervormingsproces doorgaat voor verdere groei en uitbouw van de partij op weg naar de volgende verkiezingen. Santokhi verklaarde dat nieuwe en sterke structuren niet genoeg zijn en accentueerde dat het de partijleden zijn die het verschil maken. “Het zijn uw inspanningen, uw doorzettingsvermogen, uw drang naar veranderingen, uw zorg voor de toekomst van de kinderen die de partij groot en sterk maken”, aldus Santokhi.

door Johannes Damodar Patak

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /De West 16-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics