Nickerie.Net, zondag 22 januari 2017


Oppositie neemt geen genoegen met antwoord PG

De oppositionele partijen - VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE - zijn niet tevreden met het antwoord van de procureur-generaal (pg) over de kwestie overtreding van de Wet op de Staatsschuld. Zij hadden pg Roy Baidjnath Panday om een onderzoek gevraagd. De oppositie roept het hoofd van het Openbaar Ministerie om een diepgaand onderzoek in te stellen, aangezien de verklaringen van het Bureau voor de Staatssschuld voor haar niet afdoende zijn. De oppositie neemt geen genoegen met antwoord van de pg.

De verklaring van de oppositie luidt als volgt: "De oppositiepartijen in de DNA beraden zich op stappen om meer duidelijkheid te krijgen over de verontrustende schuldpositie van de Staat Suriname, door onverantwoorde leningen die de regering van Suriname heeft afgesloten. Het antwoord van de pg op het verzoek van oppositie DNA-leden verschaft die duidelijkheid nog niet. Serieus onderzoek is vereist!

In zijn brief aan de oppositie DNA-leden verwijst de pg naar goedkeuringsverklaringen van het Bureau voor de Staatsschuld. Dat is echter ontoereikend. Een onderzoek zou zich juist moeten richten op de totstandkoming van deze goedkeuringsverklaringen.

Als een dronken chauffeur wordt aangehouden, dan wordt er gemeten wat zijn promillage is om vast te stellen of hij wel of niet dronken is. In het geval van het Bureau voor de Staatsschuld zou het passender zijn geweest als er onderzoek zou zijn gedaan om te beoordelen of de verklaringen op juiste gronden en op correcte wijze tot stand zijn gekomen. Uit de brief van de pg kan niet worden opgemaakt dat een dergelijke grondig onderzoek ook is gedaan. Het lijkt er op dat genoegen is genomen met de verklaring van de ‘chauffeur’ dat hij niet dronken is.

De oppositie neemt geen genoegen met het antwoord van de pg en is in overleg met deskundigen om te bezien welke vervolgstappen genomen moeten worden om meer duidelijkheid te krijgen en een objectief en onafhankelijk onderzoek afgedwongen te krijgen. Het volk heeft recht op transparantie want uiteindelijk wordt de staatsschuld, die nu naar meer dan 15 miljard SRD is opgelopen, op de schouders van de gewone man afgewenteld. De oppositie roept de pg op om een dieper onafhankelijk onderzoek te verrichten. Indien nodig moet dit onderzoek worden ondersteund of uitgebreid met andere onafhankelijke expertise."

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 22-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics