Nickerie.Net, zondag 29 januari 2017


Bouterse belichaming falend systeem

Na het aantreden van het kabinet Bouterse ll, begeeft de Ďvolkspresidentí veel minder tussen mensen dan in 2010, toen hij door de 'hand van God' tot president werd gekozen. Of heb ik me vergist! Wat is de reden dat hij nu veel minder begeeft tussen de mensen? Veel mensen gissen waarom de president zich veel minder begeeft tussen mensen. Van een volkspresident verwacht je, vooral in deze tijd van crisis, dat hij regelmatig het volk persoonlijk informeert over de huidige crisis in het land.

Ik las op Starnieuws dat minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie door de president bedankt is als minister (d.d 26 jan). Echter, vanuit het kabinet van de president is er geen bevestiging. De president laat het volk in het ongewisse over het ontslag van de bewindsvrouw.

Er heerst nu ook een crisis bij De Surinaamsche Bank. Door de crisis bij de bank is al enige tijd een sfeer van spanning van onzekerheid en grotere instabiliteit. De samenleving is bezorgd over de situatie bij de bank, de uitleg van de CBvS president en FinanciŽn minister is niet voldoende om de rust te kunnen bewaren in de samenleving.

De president moet in hoogst eigen persoon het volk informeren. Maar het schijnt dat hij het niet nodig acht om het volk persoonlijk te informeren over de recente gebeurtenissen. Als president kan hij het volk niet in onzekerheid laten, dat leidt tot grotere instabiliteit. Het vertrouwen in de regering is komen weg te vallen omdat deze regering niet vastberaden is in de uitvoering van een beleid dat gericht is op het versterken van vertrouwen en stabiliteit.

Wij moeten allemaal samenwerken om een antwoord te formuleren op de onzekerheid die dit tijdsgewricht kenmerkt. We hebben een parlement dat door het volk is gekozen en we vertrouwen erop dat ze voor ons opkomen en werken. Helaas zien wij dat de coalitie het volk in de steek laat. De coalitie ondersteunt de regering waardoor het desastreuze beleid van de regering niet omgebogen kan worden om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. Het is bekend dat een regering met NDP signatuur vaak voor financiŽle crisis zorgt. We kennen nog de periode 1996-2000 en 2010 tot heden.

Een tijdje terug is door de perschef van het kabinet van de president aangekondigd dat op 1 februari reshuffeling plaatsvindt van het kabinet Bouterse. Reshuffeling van ministers heeft niet gewerkt, dat weet de president zelf, hij heeft als machthebber een groot aantal ministers gereshuffeld. De president is gewoon niet in staat beleid te ontwikkelen, dat is gebleken vanaf de revolutionaire periode tot heden. Derhalve is het niet verwachtbaar dat de reshuffeling positieve veranderingen zal brengen in het beleid, omdat president Bouterse de belichaming is van falend systeem. Uiteraard wachten we vol spanning de reshuffeling van het kabinet-Bouterse af.

Idris Naipal

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 29-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics