Nickerie.Net, maandag 30 januari 2017


DA91 laat zich fel uit over regeerbeleid Bouterse

Het volk is diep in de armoede gestort. Dit zegt Angelic Alihusain-del Castilho, voorzitter van DA91. Zij sprak het afgelopen weekend op de Opo Yari vergadering van de SPA. 2016 is het jaar geweest waarin wij als land op de wereldkaart zijn geplaatst met de derde hoogste inflatie in de wereld hoger dan 50%. De gevolgen hiervan hebben wij volgens Alihusain allemaal aan den lijve ondervonden: een kapotgeslagen middenklasse en een sterk verarmde arbeidersklasse. Het hele volk is in armoede gestort. Meer dan duizend bedrijven en ondernemingen zijn kapot gegaan omdat de overheid haar verantwoordelijkheden niet is nagekomen en hen niet heeft betaald. Hiermee zijn vele arbeidsplaatsen verloren gegaan.

Tripartiete verhoudingen

Er moet volgens Alihusain een gezonde verhouding zijn tussen de 3 partners: overheid, bedrijfsleven en vakbeweging, maar deze verhouding is ernstig verstoord.

Een vernieuwend, integer en zorgvuldig regeerbeleid ontbreekt. Iets dat zo cruciaal is voor onder andere de ontwikkeling van sterk bedrijfsleven, waardoor er arbeidsplaatsen gecreëerd worden en de werkers verzekerd zijn van een waardig loon en andere menswaardige voorzieningen biedt.

Wij hebben volgens de politica een vakbeweging nodig die niet verdeeld wordt door persoonlijk belang en principeloos gedrag. De werkende handen binnen de vakbeweging zullen dit principeloos gedrag van enkele vakbondsleiders moeten vervangen door nieuw leiderschap.

Bestuurlijk wangedrag

Alihusain onderstreepte dat ons land in heel moeilijk vaarwater terecht is gekomen. “De minister van Financiën goochelt met cijfers en sjoemelt met de waarheid.
Dit bestuurlijk wangedrag en wanbeleid heeft zoals eerder gezegd ernstige consequenties voor het letterlijk voortbestaan van ons als individu.

Ook de gezondheidszorg is in ernstige problemen.Ik kan u zeggen dat artsen, specialisten en verplegend personeel niet alles naar buiten brengen hoe ernstig het gesteld is met de zorg.

Ons onderwijs is misbruikt voor zelfverrijking, bewuste miskopen van schoolboeken, exorbitante huurpenningen voor magazijnen, het respectloos omgaan met onderwijsgevenden, en het uitblijven van een moderne en effectieve curriculum ontwikkeling gericht op de toekomst.

Dus als de regeerders ons zeggen dat er geen geld is om onder andere goede gezondheidszorg en onderwijs te garanderen, dan zijn ze verplicht antwoord te geven op de centrale vraag uit de samenleving: “pe a moni de”

Deze regering heeft volgens Alihusain veel geld uit de inspanningen van lokale en buitenlandse ondernemingen in de afgelopen jaren ontvangen, maar heeft die verbrast en niet duurzaam geïnvesteerd in de productiesector.
Door corruptie, verkwistend en populistisch beleid hebben zij ons volk gesleurd in een leningen spiraal.

“Een faillissement dreigt voor het land, want er komen een aantal grote aflossingen aan, die niet zijn op te brengen met ons huidige productiestructuur zo u wilt ‘s lands inkomsten. De regering doet weinig om wanbetaling te voorkomen. De kredietwaardigheid van het land is door de beoordelaars al afgewaardeerd van BB- naar B+”.

Alihusain zei verder dat de regering en de coalitie er niet vies voor zijn om wetten te herschrijven zodat die ons niet langer beschermen tegen onder andere schending van de rechtsstaat en onverantwoord financieel en monetair beleid. Onderzoeken naar overtredingen van wettelijke regelingen worden op slinkse wijze afgedaan.

Onderzoek procureur-generaal

Alihusain: “Met alle respect en bescheidenheid naar de PG wil ik in dit kader opmerken dat wij als DA’91 bijzonder verbaasd zijn dat de PG het onderzoek dat betrekking heeft op het overschrijden van het obligoplafond/leningenplafond aan het bureau Staatsschuld heeft voorgelegd en de conclusie van dat bureau als definitief beschouwd.

Uitgaande dat Bureau voor de Staatsschuld onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën valt en tot taak heeft het operationeel beheer van de Staatsschuld, lijkt het DA’91 gewenst dat dat om “twijfel “te vermijden;
Het beter ware geweest, zonder aan de integriteit te komen van de leden van het bureau maar wel met inachtneming van de realiteit van politieke rancune van deze regering, dat de PG beter een onafhankelijke Register Accountants kantoor die de nodige expertise heeft gevraagd voor het onderzoek. Het gaat immers om vermeende criminele handelingen van de minister van Financiën die het land handen vol geld kosten en het dagelijks leven van ons de burgers ondragelijk maken”, meent Alihusain.(GFC)

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 30-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics