Nickerie.Net, dinsdag 31 januari 2017


Manglie woest over uitdiepen kanaal

31/01/2017

NIEUW-NICKERIE - Ondernemer Imro Manglie is woest: door het uitdiepen van het kanaal langs de Gemaalweg in Nickerie bestaat het risico dat de damwand langs de weg instort. Manglie noemt het uitdiepen schokkend: “Kijkt u maar zelf hoe diep er gegraven wordt in de leiding!” De ondernemer denkt dat met de afgegraven grond het perceel van de ouders van landbouwminister Soeresh Algoe wordt opgehoogd. "Dit is kwaadaardig", briest hij en eist dat de overheid onmiddellijk optreedt. Hij vindt het niet kunnen dat zo diep wordt gegraven op korte afstand van een hoofdweg.

Imro Manglie.

Imro Manglie. Foto: dWT Archief

Hij wijst erop dat de overheid bij de asfaltering van de weg nog wel aan aannemer Baitalie had gevraagd om een betonnen damwand te bouwen zodat er geen verzakkingen zouden optreden, "en nu zijn kwaadwilligen bezig de damwand te vernietigen." De weg wordt gebruikt door onder meer zijn eigen bedrijf voor transport van rijst en kunstmest. Ook de Energie Bedrijven Suriname maakt gebruik van de weg voor aanvoer van brandstof aan de energiecentrale.

Manglie diende een klacht in bij het ministerie van Openbare Werken (OW); het lukte hem niet districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh hierover te spreken. Hij vraagt zich af waarom ambtenaren van OW en van de bestuursdienst, die aanwezig waren toen er gegraven werd, niet hebben opgetreden.

Districtscommissaris Joeloemsingh zegt dat de werkzaamheden op advies van zijn ambtenaren onmiddellijk zijn stopgezet. Een technisch team van het ministerie van OW zal de schade in kaart brengen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 31-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics