Nickerie.Net, woensdag 01 februari 2017


Mathoera: “Doekhie heeft geen guts om te verschijnen voor de politie”

Het NDP-assembleelid Rachied Doekhie is meerdere keren door de politie opgeroepen voor verhoor. Maar deze politicus heeft de oproep van de politie straal genegeerd. De oproep hield verband met tal van beschuldigingen die hij had gedaan aan het adres van het VHP-assembleelid Krishna Hussainali-Mathoera. Dagblad Suriname sprak met Mathoera. Zij is niet bespaard van talloze beschuldigingen gedaan door haar collega-assembleelid van de coalitie, vanaf haar intrede in de politiek. Hij heeft er zelfs niet voor geschroomd haar in verband te brengen met wapen- en drugshandel, waarvoor zij aangifte tegen Doekhie heeft gedaan wegens laster en smaad.

Het VHP-assembleelid heeft ook een civiele zaak tegen hem lopen bij de rechter. De uitspraak van de rechter wordt door haar afgewacht. Recent nog heeft de NDP-politicus weer geprobeerd haar naam door het slijk te halen in het parlement. Deze keer zijn de oude beschuldigingen over wapen- en drugshandel herhaald, waarbij wederom haar overleden man niet met rust is gelaten. Tegelijkertijd werd ze heel persoonlijk besproken op haar geloofsovertuiging en haar representatie, wat Mathoera erg onprofessioneel en ongepast vindt.

Mathoera ontkent met klem enige betrokkenheid aan drugs- en wapenhandel en zegt dat het allemaal valse beschuldigingen zijn. Ook haar zoon is willens en wetens uitgemaakt voor een moordenaar, terwijl hij nimmer betrokken is geweest bij een aanrijding met dodelijk afloop. Zij vindt het ‘laag bij de gronds en laf’ dat Doekhie in het parlement gebruik maakt van zijn onschendbaarheid door haar van alles te beschuldigen, terwijl hij de oproepen van de politie om verhoord te worden naast zich neerlegt. Mathoera vindt dat hij niet moet dokken voor een politioneel onderzoek, maar juist de plicht en guts moet hebben om mee te werken aan het onderzoek, zodat de waarheid aan het licht komt.

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 31-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics