Nickerie.Net, woensdag 01 februari 2017


Waanideeën Sandew Hira schadelijk voor imago Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

Het een kwestie van tijd dat Comité Slachtoffers kleur zou moeten bekennen of het echt menens was met het lot van de door hun gedefinieerde slachtoffers of slechts een doorgeefluik was om de linkse waanideeën van de heer Sandew Hira (echte naam Dew Baboeram) te weergeven. Zijn recente vernederende uitspraken over de rechters van de krijgsraad, dat ze slechts politici in Toga zijn, was voor het comité het beruchte druppel. Alhoewel de gezamenlijke verklaring doet lijken alsof het in goed overleg is gegaan, was volgens insiders onmogelijk met Sandew Hira te werken, die continu dubbele trippele agenda’s op na hield.


Persverklaring:

Sandew Hira stapt uit Comite Slachtoffers

Humphry Jeroe, voorzitter van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld en Sandew Hira, bestuurslid, maken het volgende bekend:

Op 29 januari heeft Sandew Hira aan voorzitter Jeroe kenbaar gemaakt dat hij meent dat zijn lidmaatschap van het comité de verdere ontwikkeling van het comité in de weg zal staan. Sandew Hira is in de Surinaamse samenleving een uitgesproken opiniemaker die via zijn onlangs hervatte wekelijkse columns een stempel drukt op de opinievorming. Het gevaar is reëel dat het comité verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn meningen. Daarom heeft Hira aan de voorzitter verzocht om zijn terugtreding te accepteren.

Voorzitter Jeroe heeft het bestuur geconsulteerd en deze heeft begrip getoond voor de overwegingen van Hira. Echter, het bestuur meent dat in het comité er ook ruimte moet zijn voor een diversiteit aan opvattingen. Zij hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, als ze het maar over enkele basisprincipes eens zijn.

Toch heeft hij besloten om Hira niet te weerhouden om terug te treden. Hij heeft Hira bedankt voor zijn bijdrage aan en inzet voor het comité.

Hira was verantwoordelijk voor de informatievoorziening en zal zijn taken overdragen aan de voorzitter. Deze zal in de toekomst de media informeren over de stand van zaken bij de handtekeningenactie. De media die de wekelijks stand willen ontvangen, moeten dit apart aangeven bij voorzitter Jeroe.

Hira zal zijn maandelijkse financiële bijdrage aan het comité blijven doen en het comité steunen waar dat mogelijk is.

Humphry Jeroe, Mobiel: 08744486, comiteslachtoffer@gmail.com

Sandew Hira sandew.hira@isr.nl


Eerdere bericht over Sandew Hira's uitspraak over Krijgsraad:

Sandew Hira: rechters zijn politici in toga

De krijgsraad onder leiding van Cynthia Valstein-Montnor heeft met haar besluit om het 8 decemberstrafproces voort te zetten veel stof doen opwaaien. De meningen over dit besluit zijn uiteenlopend. Sandew Hira, schrijver en columnist bij Suriname Herald, wiens broer ook is vermoord in 1982, zegt dat de rechters hun positie hebben misbruikt.

Sandew Hira. Foto: Pieter van Maele

Hij legde, voordat het besluit was genomen, in gesprek met Suriname Herald uit dat wat zich gisteren heeft afgespeeld niet kan. Volgens hem willen rechters op de stoel van de wetgever zitten. Hij zegt dat dit strafproces nu een politieke dimensie heeft gekregen. En dat zou niet zo moeten zijn. “Ik denk dat de rechters politici in toga zijn. Ze hebben niet de wet als uitgangspunt genomen om dit probleem aan te pakken, maar politiek. Hun politieke opvattingen hebben ze laten prevaleren boven wet en recht,” aldus de columnist.

Het eerdere verzoek van auditeur-militair Roy Elgin om het 8 decemberstrafproces op basis van artikel 148 van de Grondwet te stoppen, is gisteren niet geaccepteerd door de krijgsraad. Afgesproken is dat Elgin zijn requisitoir op 9 februari zal houden.

Jason Pinas

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /SME Herald 31-01-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics