Nickerie.Net, zaterdag 18 februari 2017


Heldendaad beloond met oorkonde

Door het kordate optreden van 4 dappere Surinamers op 15 februari jongstleden zijn er 3 levens gered van een gewisse dood. Een automobilist was met haar voertuig in een diepe sloot terechtgekomen. Toen het hoofdbestuur van de VHP hoorde wat er gebeurd was heeft zij  meteen besloten om deze dappere mannen te erkennen voor hun moedig handelen.

De reddingsactie van deze moedige Surinamers wordt ten zeerste gewaardeerd door de Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP). Ze zijn dan ook op 17 februari 2017 in het zonnetje gezet door de partij. De volgende personen zijn gehuldigd, te weten: Amrish Mathoera, Giovani Blankendaal, Dhawtal Narin en Dickson Lorenzo.

Voorzitter Chan Santokhi gaf aan heel trots te zijn op deze Surinamers. “Jullie zijn een voorbeeld van moed, een toonbeeld van durf om snel te handelen. Als partij zijn wij veel dank aan jullie verschuldigd. Het is dit soort handelen dat laat zien wie we zijn. Een gemeenschap die op kritieke momenten voor elkaar klaar staat. Onbaatzuchtig, zichzelf wegcijferend om  drenkelingen in nood te redden.

Jullie zijn rolmodellen, niet alleen voor deze gemeenschap, maar voor heel Suriname. Jullie hebben laten zien dat je er in tijden van crisis voor elkaar bent en elkaar steunt. Dat geeft hoop en vertrouwen. Jullie hebben ons behoed van een tragedie. Het is mij daarom een voorrecht om jullie een oorkonde uit te reiken als blijk van waardering”.

Naast een oorkonde kregen de heren ook een enveloppe met inhoud uit handen van VHP voorzitter Chan Santokhi. Het is niet de eerste keer dat de VHP oorkonde of enveloppe met inhoud uitreikt aan personen met buitengewone prestaties.

De partij heeft ook contact gemaakt met de familie van de mobilist, helaas kon ze niet aanwezig zijn. Naar omstandigheden maakt het gezin het wel goed. De VHP zal weer in contact treden met de familie en vragen of ze begeleiding nodig hebben.

VHP mediacommissie

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /VHP / Nickerie.Net 17-02-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics