Nickerie.Net, dinsdag 21 februari 2017


Minister Regilio Dodson, shame on you!

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen zal het volk van Suriname blijven misleiden en wel zodra hij de opdracht daartoe van hogerhand krijgt. Dat heeft hij dezer dagen weer bewezen, door de opschortingen van afgravingen van schelpzand te Braamspunt, ongedaan te maken. En dit allemaal onder het flauwe en bijna mislijkmakende excuus, dat er door ondernemers oftewel concessionarissen grote kosten zijn gemaakt en dat deze lieden hun geld moeten terugverdienen.

Regilio Dodson - milieubeunhaas names de ndp regeringDodson vindt het een doodgewone zaak dat het gehele ecosysteem in de kuststreek vernietigd wordt en zoek dan ook tal van drogredenen om zijn dwaze beslissing te kunnen vergoelijken. Dodson moet gewoon eerlijk toegeven, dat hij gelijk een pion op een schaakbord op NH funtioneert en als een knipmes buigt op het moment dat de top van de NDP hem daartoe een opdracht geeft. Een goede dienaar en pajongwaaier heeft de regering Bouterse nodig op NH, want de belangen van NDP-zakkenvullers moeten behartigd worden.

Dodson is een schaamteloze figuur zonder principes, hij voert dan ook alle opdrachten uit en dan maakt het niet uit of hij de natuur enorme schade berokkent. De man weet dat als hij dwars gaat liggen, hij spoedig dezelfde weg mag bewandelen als Relyveld op RGB en dat mag helemaal niet gebeuren, want Dodson houdt heel erg veel van het ministerschap. De man beseft in onvoldoende mate, hoe hij thans weggehoond wordt en dat velen in de gemeenschap alle respect voor hem hebben verloren, omdat hij karakter noch principe demonstreert. En een dergelijke figuur werd in 2010 door DOE uitgekozen als vaandeldrager van de partij. Gewoon een groot schandaal voor de confessionele partij gebleken.

Dodson begrijpt niet dat hij ook voor het WWF en alle natuurliefhebbers in dit land, heeft afgedaan. Alleen hielenlikkers van de NDP-sultan zullen het besluit van Dodson nog kunnen goedpraten. Als wetenschappers adviseren om daar niet aan afgravingen te doen wegens de zeer nadelige ecoligische gevolgen voor ons land, dan moet je je als verantwoordelijke regering houden aan de adviezen en het belang van Suriname voorop stellen en de concessionarissen moeten het dan maar elders zoeken. Maar nee hoor, de belangen van een aantal financieel zeer draagkrachtigen, die vermoedelijk een belangrijke bijdrage in de NDP-verkiezingskas doen, zijn belangrijker dan het ecosysteem voor de kust en het behoud van de leggronden van de zeeschildpadden.

Minister Dodson zou er goed aan doen de namen van de concessionarissen die de boel aan het vernietigen zijn te Braamspunt, bekend te maken. Dan kunnen we allemaal zien waar de belangen liggen en waarom hij zo een walgelijke beslissing heeft genomen . De NDP en Dodson laten wederom zien, maling te hebben aan tal van protesten in Suriname en daarbuiten. Zelfs een handtekeningenactie op het internet waar al duizenden mensen op hebben ingetekend, schudt dit asociaal bestuur niet wakker. Men blijft maar vernietigend bezig om enkele mensen rijker te maken en het overgrote deel van de bevolking ziet louter achteruitgang. Het vermoeden wordt dan ook bij velen steeds sterker dat men bij deze regering een verschroeide aarde strategie toepast en na mij de zondvloed als uitgangspunt hanteert.


Professor Sewnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit van Suriname: besluit regering niet op visie gebaseerd

20/02/2017 - Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO - Professor Sewnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) noemt het besluit van de regering om ontheffing te verlenen voor het opgraven van zand bij de kust te Braamspunt ondoordacht en visieloos. Voor de wetenschapper is duidelijk dat er totaal geen rekening is gehouden met de korte-, middellange- en langetermijneffecten van het besluit.

 Professor Sewnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

 Professor Sewnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

"Als je de cijfers en feiten die er al zijn op een rij zet, is het niet zo moeilijk om achter de gevolgen hiervan te komen. Verdwijnt dit strand vroegtijdig, dan hebben we over een paar jaar een behoorlijke dam nodig om niet alleen de kust, maar ook Weg naar Zee en Paramaribo te beschermen", zegt Naipal. De professor was zaterdag te Braamspunt aanwezig, waar milieuactivisten protestborden op het strand hebben geplant. De wetenschapper heeft daar uitleg gegeven wat de reŽle situatie is en zal zijn wanneer langs het aangespoelde strand zand wordt opgegraven. Het natuurlijk ecologisch systeem zal worden aangetast.

"De totale kraamkamerfunctie wordt vernietigd, de condities voor een normale vispopulatie verdwijnen en de natuurlijke oeverbescherming die zich in processen ontwikkelt, wordt ongedaan gemaakt. Zoals dat het geval is geweest in Coronie en te Weg naar Zee, gaan landbouwgronden verloren en ontstaat er een onnatuurlijk proces voor de toestroom van zoet en brakwater met grote schadelijke gevolgen", zet Naipal het allemaal op een rij.

Dat het strand in de toekomst sowieso zal verdwijnen, staat niet op zichzelf, maar hoort thuis in een natuurlijk proces dat al deze factoren mogelijk maakt en nieuwe stranden aanmaakt. "Je kan het aangespoelde strand niet als een cadeautje zien en het maar zonder kennis en visie exploiteren", zegt de wetenschapper.

"Het niet inzetten van kennisinstituten als de universiteit is typerend voor hoe met wetenschappelijk kader wordt omgesprongen", zegt Naipal. "Het strand te Braamspunt bestaat uit een dikke massa rijk aan schelpen en bouwzand. Natuurlijk zijn er ontwikkelingskansen, maar je zal eerst met een goede studie moeten komen. Zet kennis in om alternatieven te zoeken gebaseerd op een innovatief plan."

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West / dWT 21-02-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics