Nickerie.Net, maandag 06 maart 2017


Backpro nog steeds niet van de grond gekomen - zoveelste NDP oplichterij

03-03- 2017

 

Het verkavelingsproject Backpro, welke in het district Nickerie is gelokaliseerd in de omgeving van Prins Bernardpolder te Hamptoncourt, is nog steeds niet van de grond gekomen. “In 2013 werd dit als verkiezingscampagne gehanteerd door de NDP. De toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), Steven Relyveld, had een bezoek gebracht aan het district om de beschikkingen te verstrekken aan personen die zich reeds hadden geregistreerd. Wat we helaas zien gebeuren, is dat er kavels zijn uitgegeven met de belofte dat er nutsvoorzieningen aangesloten zullen worden, waaronder elektriciteit, water en een telefoonnetwerk. Tot de dag van vandaag heeft dit niet plaatsgevonden. Men is niet eens begonnen hiermee, terwijl de beschikking is afgegeven in oktober 2016! Ook het ontwateringssysteem laat veel te wensen over.” Dit zegt de VHP-parlementariër Jitendra Kalloe in gesprek met Dagblad Suriname.

 

Een ieder vraagt zich af wat eigenlijk de prioriteit is van de huidige regering, want de knelpunten zijn ontelbaar in het land, terwijl er geen duurzame oplossingsmodellen te bespeuren valt. Waar er zoveel over ontwikkeling gesproken wordt, vormt het wanbeleid juist een enorme stagnatie. “Wij praten over ontwikkeling in dit land. Maar hoe verder als de regering nalaat om de nutsvoorzieningen in orde te maken? Er zijn mensen die reeds de landmeterskosten en andere kosten hebben betaald en desondanks niet over kunnen gaan tot bouwen. Wanneer is men van plan om de nutvoorzieningen aan te sluiten? Of is dit slechts een verkiezingsbelofte geweest.”

 

Volgens het parlementslid zijn er meer dan 650 kavels uitgegeven. Het betreft hier grondhuurpercelen. “Burgers die toen een bereidverklaring (bv) hadden gekregen, hebben juist geen beschikking ontvangen. De regering moet zorgdragen dat de burgers de beschikkingen in handen krijgen. Daarom doe ik een beroep op de regering om terstond daarmee te beginnen.”

KSR

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS / FOS Network 03-03-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics