Nickerie.Net, vrijdag 17 maart 2017


Jairam: “Salarisverhoging moet niet leiden tot verslechtering dienstverlening”

De verslechterde economische gesteldheid in het land baart een ieder zorgen. Hierdoor streeft men naar een salariscorrectie. Tijdens de jaarrede van de president in september 2016 heeft de president van de Republiek Suriname, Desi Bouterse, verkondigd dat alle ambtenaren uiterlijk april 2017 een salarisaanpassing mogen verwachten. De tijd hiervoor is bijna aangebroken. “Echter is op basis van de huidige macro-economische ontwikkelingen in het land nauwelijks ruimte voor een salarisverhoging. De overheid zou hierdoor slechts een lichte stijging kunnen toestaan, meer niet.” Dit zegt Soedeshchand Jairam, landbouwkundige en macro-econoom tevens voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL, in gesprek met Dagblad Suriname.

Jairam vindt dat men de effecten van een eventuele verhoging niet inziet. “Meer dan 60% van de beroepsbevolking is afhankelijk van het overheidsbudget. Een verhoging weegt dus heel zwaar op het budget van de overheid.” Daarom is het van belang om na te gaan hoe die efficiëntie van het overheidsapparaat opgevoerd kan worden. Men hunkert naar een salariscorrectie oftewel een herwaardering. Echter moet men wel goed nagaan of een eventuele verhoging daadwerkelijk zal leiden tot koopkrachtversterking. “Een salarisverhoging is inderdaad noodzakelijk, maar daarnaast moeten er ook voorzieningen getroffen worden, zodat die verhoging geen negatieve consequenties met zich meebrengt.” De dienstverlening moet namelijk ook in stand gehouden worden. Daarom is een integrale aanpak hiervoor vereist. “Een verhoging moet dus niet leiden tot een verslechtering van de dienstverlening.” Deze voorzieningen hebben betrekking op het uitgavenpatroon van de overheid. Immers, een toekenning van een verhoging betekent dat er op andere posten sterk bezuinigd zal moeten worden, waardoor er gebrek aan middelen kan ontstaan om de dienstverlening te garanderen. De overbodige uitgaven moet de overheid dus indammen. “We moeten gezamenlijk proberen om die valutawisselkoersen stabiel te houden.”

De onlangs gereduceerde prijzen van de basisgoederen is een goede maatregel, vindt Jairam. Zulke maatregelen werken enigszins verlichtend voor de beroepsbevolking. Een andere mogelijkheid is om het inschrijfgeld binnen het onderwijs te reduceren of zelfs op te heffen. De onderwijsfaciliteiten moeten toegankelijk gemaakt worden voor studenten, ook voor hen die uit districten komen. “Anders loopt men het risico dat ouders genoodzaakt zullen zijn om hun kinderen niet verder te laten studeren. En dit zal weer een negatief effect hebben op de economie”, aldus Jairam.

KSR

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 17-03-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics